Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih enajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 29.10.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12, Ljubljana

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

29. oktober 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik 

 

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral doktorje znanosti in doktorico znanosti:

 

1.    Gašper Artač

s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Zagotavljanje rezerv delovne moči pri odjemalcih električne energije

mentor: prof. dr. Andrej Ferdo Gubina

 

2.    Matevž Bokalič

s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Nehomogenost učinkovitosti pretvorbe fotonapetostnih  generatorjev

mentor: prof. dr. Marko Topič

 

3. Dejan Dovžan

s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Rekurzivna mehka identifikacija v vodenju in nadzoru procesov

mentor: prof. dr. Igor Škrjanc

 

4. Miha Filipič

s Fakultete za elektrotehniko

 naslov dr. disertacije: Modeliranje in analiza heterospojnih sončnih celic tretje generacije

mentor: prof. dr. Franc Smole

 

5. Blaž Kladnik

s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Agentni model prilagajanja odjemalcev na trgu električne energije

mentor: prof. dr. Andrej Ferdo Gubina

 

6. Sara Novak

s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Bioaktivnost zaužitih nanomaterialov na modelni nevretenčarski organizem (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea)

mentorica: prof. dr. Damjana Drobne

  

7. Peter Usenik

s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Hiperspektralno slikanje zobnih tkiv

mentor: prof. dr. Boštjan Likar

somentor: doc. dr. Aleš Fidler

 

8. Jani Kenda

s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Karakterizacija in napovedovanje učinka poliranja orodnega jekla z dvosmernim abrazivnim tokom

mentor: prof. dr. Janez Kopač

somentor: doc. dr. Franci Pušavec

 

9. Simon Kulovec

s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Optimiranje prostih površin strešnih konstrukcij s hibridnimi mrežami

mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik         

                             

10. Andrej Ljubenko

s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Termoekonomsko vrednotenje energijskih produktov v daljinski energetiki

mentor: prof. dr. Alojz Poredoš

 

11. Jurij Sodja

s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Aeroelastična optimizacija propelerskih krakov

mentor: prof. dr. Tadej Kosel