Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih dvanajst novih doktorjev znanosti

Datum objave: 12.11.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

12. november 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Mateja Hafner
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv atorvastatina in rosuvastatina na transkriptom človeških jeter ter mehanizmi delovanja posredovani z jedrnimi receptorji
mentorica: prof. dr. Damjana Rozman

2. Simona Kamenšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga kolicinov bakterije Escherichia coli in izražanje genov za njihovo sintezo
mentorica: prof. dr. Darja Žgur Bertok

3. Petra Karo Bešter
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ocena tveganja vnosa kadmija z vrtninami na lokalno prebivalstvo Mestne občine Celje
mentor: prof. dr. Franc Lobnik
somentor: prof. dr. Ivan Eržen

4. Neža Koron
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Povezave med organsko snovjo in živim srebrom v obalnem morju in lagunah
mentor: prof. dr. Jadran Faganeli

5. Vesna Miličić
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv deležnikov v prostorskem načrtovanju na rabo kmetijskih zemljišč v Mestni občini Koper
mentor: prof. dr. Andrej Udovč
somentorica: prof. dr. Marina Pintar

6. Mojca Tajnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Izražanje genov in vpliv polimorfizmov v intronskih regijah na regulacijo alternativnega izrezovanja pri malignih tumorjih
mentor: prof. dr. Damjan Glavač
somentor: dr. Jernej Ule

7. Nina Trošt
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv rekombinantnega humanega eritropoetina na rast in preživetje celic raka dojke ter njihovo odzivnost na cisplatin in tamoksifen
mentorica: doc. dr. Nataša Debeljak

8. Miloš Vittori
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Zgradba sekrecijskih epitelijev in mineralizacija zunajceličnega matriksa med levitvijo podzemeljskih in površinskih mokric (Crustacea:Isopoda)
mentorica: prof. dr. Jasna Štrus
somentor: prof. dr. Rok Kostanjšek

9. Mihael Cesar
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Optimizacija enodimenzionalnega razreza po skupinah mentor: prof. dr. Miro Gradišar

10. Tine Nagy
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Od uporabnika spodbujeno inoviranje: razvoj konstrukta in modela
mentor: prof. dr. Boštjan Antončič

11. Alenka Slavec
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Podjetniška odprtost: razvoj konstrukta in empirična preverba
mentorica: prof. dr. Mateja Drnovšek

12. Rok Stritar
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Odkrivanje in razvoj podjetniške priložnosti: primer podjetij Skype Technologies in YouTube
mentorica: prof. dr. Mateja Drnovšek
somentor: prof. dr. Joakim Wincent