Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti

Datum objave: 19.11.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI
 

19. november 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik 

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1.    Tina Bohak
z Akademije za glasbo
naslov dr. disertacije: Pevska šola Julija Betteta
mentorica: prof. dr. Darja Koter
 

2.    Kornelija Ajlec
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Odnosi med begunci iz Jugoslavije in UNRRO v Egiptu v letih 1943-1946
mentor: prof. dr. Dušan Nećak
 

3. Kaja Antlej
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: 3D-tehnologije kot podpora muzejski razstavi industrijskega oblikovanja
mentorica: doc. dr. Mateja Kos
somentorica: doc. dr. Jasna Horvat
 

4. Igor Divjak
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Urbana dinamika v sodobni ameriški in slovenski poeziji mentor: prof. dr. Igor Maver
somentor: prof. dr. Mirko Jurak
 

5. Aleš Lamut
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Kulturno antropološki in epidemiološki vidiki spolnih praks istospolno usmerjenih moških v Sloveniji v obdobju porasta spolno prenosljivih okužb mentor: prof. dr. Rajko Muršič
somentorica: prof. dr. Irena Klavs
 

6. Alenka Kačičnik Gabrič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Uravnavanje služnostnih pravic po zemljiški odvezi s posebnim ozirom na Kranjsko
mentor: prof. dr. Janez Cvirn
 

7. Ivana Podnar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Urbane ikone Zagreba v obdobju SFRJ in samostojne Republike Hrvaške
mentor: prof. dr. Martin Germ
 

8. Urša Valič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: »Latinski sestri«: rabe diskurza o latinstvu pri oblikovanju nacionalne identitete in zavesti Romunov v luči mednarodnih odnosov med Romunijo in Italijo
mentor: prof. dr. Božidar Jezernik
 

9. Vida Vončina Vodeb
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Pedagoške razsežnosti sodobnih konceptov pismenosti
mentor: prof. dr. Robert Kroflič
                                    

10. Sebastjan Vörös
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Podobe neupodobljivega: Kognitivni, fenomenološki in epistemološki vidiki mističnih izkustev
mentorica: prof. dr. Olga Markič
 

11. Andreja Žižek Urbas
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Mitopoetike v sodobni slovenski poeziji
mentorica: prof. dr. Irena Novak-Popov
 

12. Sandra Medveš Berginc
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv osebnostnih in konteksutalnih dejavnikov na samostojnost mlajših odraslih oseb z Downovim sindromom
mentorica: doc. dr. Olga Poljšak Škraban
somentor: prof. dr. Blaž Mesec