Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promocija doktorjev znanosti 28.11.2013

Datum objave: 29.11.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

28. november 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Gaja Kos
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Slovenski mladinski problemski roman
mentor: prof. dr. Janez Vrečko

2. Ana Plestenjak
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv politike na oblikovanje arheološke dediščine: primer prezentacij arheološke dediščine v Ljubljani
mentorica: doc. dr. Verena Vidrih Perko
somentorica: doc. dr. Jelka Pirkovič

3. Katja Simončič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Ovrednotenje pristopov k poučevanju in učenju kitajskega besedišča z vidika teorij učenja
mentorica: doc. dr. Barbara Šteh
somentor: prof. dr. Mitja Saje

4. Anita Srebnik
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Kontrastivne razsežnosti leksikalne prekrivnosti v slovensko-nizozemskem slovaropisju
mentor: doc. dr. Darko Čuden

5. Matjaž Kosec
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Karakterizacija in kalibracija sistemov za hiperspektralno slikanje na osnovi slikovnih spektrografov
mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič

6. Borut Pečar
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, izdelava in lastnosti silicijevih fluidnih mikrosistemov
mentor: prof. dr. Slavko Amon
somentor: doc. dr. Matej Možek

7. Matija Pirc
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Vpliv električnega polja na optično absorpcijo v amorfnih polprevodnikih
mentor: prof. dr. Marko Topič

8. Simon Štampar
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Napredne metode vodenja temperature v šaržnih reaktorjih
mentor: prof. dr. Igor Škrjanc

9. Vincencij Žužek
s Fakultete za elektrotehniko
naslov dr. disertacije: Analiza parametrov pri konstrukciji in realizaciji temperaturnih fiksnih točk ter umerjanju termometrov s stališča prispevkov k merilni negotovosti
mentor: prof. dr. Jovan Bojkovski

10. Tadej Kanduč
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Aproksimacijski in interpolacijski zlepki nad triangulacijami
mentor: prof. dr. Gašper Jaklič

11. Anton Potočnik
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Magnetna resonanca molekularnih superprevodnikov na meji z antiferomagnetnim Mott-izolatorskim stanjem
mentor: prof. dr. Denis Arčon

12. Mojca Cerovšek
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Prognostična vrednost molekularnega razvrščanja malignih tumorjev mlečne žleze pri psicah z uporabo imunohistokemije ter raven izražanja VEGF v različnih molekularnih podtipih
mentor: prof. dr. Milan Pogačnik
somentorica: prof. dr. Jelka Zabavnik Piano