Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 07.01.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI DOKTORJEV ZNANOSTI
7. januar 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik 

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Jernej Koren
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Študije o kakovosti in uporabnosti finančnega poročanja gospodarskih družb
mentor: prof. dr. Aljoša Valentinčič

 

2. Matjaž Prusnik
z Ekonomske fakultete
naslov dr. disertacije: Povezava med davčno obremenitvijo in izborom metod v računovodstvu: slovenski primer
mentorica: prof. dr. Slavka Kavčič
somentor: prof. dr. Aljoša Valentinčič

 

3. Rok Kršmanc
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Napovedovanje meteorološkega stanja vozišča iz preteklih podatkov in vremenskih napovedi
mentor: prof. dr. Janez Demšar

 

4. Janoš Vidali
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Kode v razdaljno regularnih grafih
mentor: prof. dr. Aleksandar Jurišić

 

5. Martin Česnik
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Strukturna dinamika pri vibracijskem utrujanju
mentor: prof.dr. Miha Boltežar
somentor: prof. dr. Janko Slavič

 

6. Rok Fink
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Vpliv mikroklimatskih razmer in kakovosti zraka v mestnem okolju na zdravje in počutje ljudi s srčno-žilnimi boleznimi
mentor: prof.dr. Sašo Medved
somentor: prof.dr. Ivan Eržen


7. Aleš Gosar
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Modeliranje razvoja poškodbe s prostorskimi Prandtlovimi operatorji
mentor: prof. dr. Marko Nagode
somentor: prof. dr. Matija Fajdiga

 

8. Dominik Kobold
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Določitev vpliva anizotropnih lastnosti na tok materiala pri plastičnem preoblikovanju gnetne magnezijeve zlitine AZ80
mentor: prof. dr. Tomaž Pepelnjak

 

9. Marko Langerholc
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Metoda absolutnih vozliščnih koordinat v nelinearni dinamiki gibajočega se dvodimenzionalnega kontinuuma
mentor: prof. dr. Miha Boltežar
somentor: prof. dr. Janko Slavič

 

10. Dunja Ravnikar
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Lasersko oplastenje aluminijevih zlitin s keramičnimi sestavinami
mentor: prof. dr. Janez Grum

 

11. Uroš Trdan
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Lasersko udarno utrjevanje aluminijevih zlitin
mentor: prof. dr. Janez Grum

 

12. Andreja Kvas
s Fakultete za upravo
naslov dr. disertacije: Kompetenčni model vodenja v zdravstveni negi
mentor: doc. dr. Janez Stare