Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 20.01.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI DOKTORJEV ZNANOSTI

20. januar 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik


Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Bernarda Brajović
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vsebnost nekaterih primarnih in sekundarnih metabolitov v plodovih cepljenih rastlin paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) glede na slanostni stres in gojitveno obdobje
mentorica: doc. dr. Nina Kacjan Maršić
somentor: prof. dr. Dominik Vodnik

2. Nataša Čuk
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uporaba utekočinjenega lesa kot lepila za iverne plošče mentor: doc. dr. Sergej Medved
somentor: prof. dr. Matjaž Kunaver

3. Kristjan Jarni
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genetska struktura gozdnih semenskih objektov divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji
mentor: prof. dr. Robert Brus
somentor: doc. dr. Jernej Jakše

4. Vida Kocbek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Preučevanje možnih bioloških označevalcev pri ovarijski endometriozi
mentorica: prof. dr. Tea Lanišnik Rižner

5. Maja Kolar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv velikosti in količine zeolitnih delcev na zadrževanje vode v rastnih substratih za okrasne rastline
mentorica: prof. dr. Marina Pintar

6. Katja Rostohar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj in ovrednotenje modelov vzorčenja za določanje vsebnosti gensko spremenjenih organizmov v okolju
mentor: prof. dr. Andrej Blejec
somentorica: prof. dr. Jelka Šuštar Vozlič


7. Anja Jutraž
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Sistem vizualnih digitalnih orodij za participacijo splošne javnosti pri prostorskem načrtovanju
mentorica: prof. dr. Tadeja Zupančič

8. Tina Potočnik
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Razvoj in preobrazba primestnih naselij s primerom naselja Mengeš
mentor: prof. dr. Peter Fister
somentorica: doc. dr. Nataša Koselj

9. Janja Babič
s Fakultete kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv naravnih induktorjev na produkcijo ligninolitičnih encimov glive Dichomitus squalens v laboratorijskih bioreaktorjih
mentor: prof. dr. Aleksander Pavko

10. Matic Lozinšek
s Fakultete kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza in karakterizacija novih spojin šibko koordinirajočih fluoroanionov
mentor: prof. dr. Boris Žemva

11. Alenka Možir
s Fakultete kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Nove analizne metode za študij razgradnje pergamenta mentor: prof. dr. Matija Strlič

12. Gabriela Kalčíková
s Fakultete kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv trajnostnega ravnanja z odpadki na sestavo in čiščenje deponijskih izcednih vod
mentorica: doc. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn
somentor: prof. dr. Mihael Jožef Toman