Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti

Datum objave: 21.01.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI DOKTORJEV ZNANOSTI

21. januar 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Ivan Svetlik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Denis Forte
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Posploševanje knjižnic robotskih gibov s statističnimi metodami mentor: doc. dr. Aleš Ude

2. Uroš Kovač
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Ocenjevanje parametrov merjenih signalov s Kalmanovim sitom
mentor: prof. dr. Andrej Košir

3. Sara Stančin
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Razpoznava gibalnih vzorcev na osnovi uporabe brezžičnih senzorjev
mentor: prof. dr. Sašo Tomažič

4. Tilen Konte
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Identifikacija in karakterizacija komponent signalne poti odziva HOG pri obligatno halofilni glivi Wallemia ichthyophaga
mentorica: prof. dr. Ana Plemenitaš             

5. Nika Lalek
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Odzivnost bazofilcev periferne krvi med specifično imunoterapijo s pelodom breze
 mentor: prof. dr. Mitja Košnik            
somentor: doc. dr. Peter Korošec 

6. Lea Leonardis
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Motnje dihanja med spanjem pri bolnikih z živčno mišičnimi boleznimi
mentor: prof. dr. Janez Zidar

7. Monika Lewińska                                       
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga heterozigotnosti in alelnih različic gena CYP51: od mišjega modela do bolezni pri človeku
mentorica: prof. dr. Damjana Rozman         

8. Katja Ota
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Funkcijska karakterizacija ostreolizina iz glive Pleurotus ostreatus
mentor: prof. dr. Peter Maček     
somentorica: prof. dr. Kristina Sepčić

9. Martina Reberšek
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv mutacij v KRAS in BRAF genu ter histoloških parametrov na potek bolezni pri bolnikih z razsejanim adenokarcinomom debelega črevesa in danke ob sistemskem zdravljenju
mentorica: doc. dr. Janja Ocvirk          

10. Matjaž Sever
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Simulacija kardiovaskularnega sistema in anevrizme levega prekata z ekvivalentnim elektronskim vezjem
mentor: prof. dr. Samo Ribarič       

11. Marko Šnajder
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Priprava ekspresijskih sistemov za proizvodnjo termostabilne rekombinantne serinske proteaze iz Aeropyrum pernix K1 in opredelitev njenih fizikalno – biokemijskih lastnosti
mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih        
somentor: doc. dr. Hrvoje Petković

12. Tanja Višnjar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Model nastajanja krvno-urinske pregrade
mentorica: prof. dr. Mateja Erdani Kreft