Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 novih doktorjev znanosti 24.2.2014

Datum objave: 24.02.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

24. februar 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jana Ferdin
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv hipoksije na izražanje zelo ohranjenih regij genoma v tumorskem tkivu
mentorica: prof. dr. Tanja Kunej
somentor: prof. George Adrian Calin

2. Mojca Jenko
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv kvasovk na vsebnosti glutationa in aromatičnih spojin v vinih sauvignon
mentorica: prof. dr. Tatjana Košmerl
somentor: prof. dr. Franc Čuš

3. Mitja Mahnič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba genomike in proteomike pri analizi dejavnikov nastanka neklasičnih inkluzijskih teles v bakteriji Escherichia coli
mentorica: prof. dr. Kristina Gruden

4. Polona Pengal
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv marikulture na ribje združbe v Portoroškem ribolovnem rezervatu
mentor: prof. dr. Mihael Jožef Toman

5. Boštjan Rituper
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga holesterola pri uravnavani eksocitozi podganjih endokrinih celic v kulturi
mentor: akad. prof. dr. Robert Zorec
somentorica: doc. dr. Helena Chowdry

6. Jurij Gregorc
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Dinamika stičnih struktur toka plina in kapljevine v razdelilniku mini dimenzij
mentor: prof. dr. Iztok Žun

7. Edvard Höfler
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Računsko hidrodinamično oblikovanje nove diagonalne turbine
mentor: prof.dr. Anton Bergant
somentor: prof. dr. Branko Širok

8. Matija Javorski
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Magnetostriktivno samovzbujena dinamika lameliranih struktur
mentor: prof. dr. Miha Boltežar
somentor: prof. dr. Janko Slavič

9. Lovro Kuščer
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Sistemi za določitev položaja in karakterizacijo gibanja oddaljenih objektov
mentor: prof. dr. Janez Diaci

10. Domen Rovšček
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Normiranje lastnih oblik v dinamiki majhnih in lahkih struktur na osnovi občutljivostne analize
mentor: prof.dr. Miha Boltežar
somentor: prof.dr. Janko Slavič

11. Izidor Sabotin
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Razvoj mikrostrukturnega sistema za sintezo ionskih tekočin z vidika elektroerozijske obdelave
mentor: doc. dr. Joško Valentinčič
somentor: prof. dr. Mihael Junkar
somentorica: prof. dr. Polona Žnidaršič - Plazl

12. Marko Šimic
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Karakterizacija in modeliranje hidravličnega digitalnega piezoventila
mentor: prof. dr. Niko Herakovič

13. Seid Žapčević
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Model samoučečega proizvodnega delovnega sistema
mentor: prof. dr. Peter Butala