Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 26.2.2014

Datum objave: 26.02.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI DOKTORJEV ZNANOSTI

26. februar 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

Nina Barbič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Intertekstualnost in intermedialnost v mladi slovenski poeziji 1990–2005
mentor: prof. dr. Matevž Kos

Andrej Božič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Pesništvo Paula Celana v filozofskem in literarnozgodovinskem kontekstu
mentor: prof. dr. Matevž Kos
somentor: prof. dr. Dean Komel

3. Aleš Bučar-Ručman
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Migracije in kriminaliteta
mentor: prof. dr. Rastko Močnik
somentor: prof. dr. Gorazd Meško

4. Rok Ciglič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba geografskih informacijskih sistemov za določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije
mentor: prof. dr. Dušan Plut
somentor: znan. svet. dr. Drago Perko

5. Blanka Colnerič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Osebnostne značilnosti otrok z motnjo v duševnem razvoju in njihovih sorojencev: Povezave z zaznanim odnosom med sorojencema in starševskim stresom
mentorica: prof. dr. Maja Zupančič

6. Jani Kozina
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Življenjsko okolje prebivalcev v ustvarjalnih poklicih v Sloveniji
mentor: prof. dr. Marjan Ravbar
somentor: doc. dr. Marko Krevs

7. Edisa Lozić
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Arheološka analiza rimskodobne kamnoseške produkcije v notranjosti rimske province Dalmacije
mentor: prof. dr. Bojan Djurić

8. Sandro Paolucci
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Prevajanje poimenovanj slovenskih državnih organov v pravnih besedilih: Primer prevoda Ustave Republike Slovenije v italijanščino
mentorica: prof. dr. Ada Gruntar Jermol
somentor: doc. dr. Aleš Novak

9. Petra Regent
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Obremenjenost in zadovoljstvo pri delu v odnosu do izgorelosti učiteljev
mentorica: prof. dr. Melita Puklek Levpušček

10. Erika Rustja
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Vzgoja in izobraževanje za človekove pravice pri pouku zgodovine v gimnazijah
mentorica: prof. dr. Danijela Trškan

11. Kristina Tomc
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Pindar in Platon o pesništvu: predzgodovina inspiracijske poetike v antični Grčiji
mentor: prof. dr. Marko Marinčič
somentor: prof. dr. Valentin Kalan

12. Vida Zemljič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Akademska samopodoba in izobraževalni program - primerjalna študija med dijaki treh različnih izobraževalnih programov
mentorica: prof. dr. Darja Kobal Grum
somentor: doc. dr. Bojan Musil