Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 4.3.2014

Datum objave: 04.03.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

4. marec 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Branko Alič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Mikroinkapsulacija z melaminsko-formaldehidno smolo
mentor: prof. dr. Matjaž Krajnc

2. Matjaž Berlot
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv procesnih parametrov na potek alkoholne fermentacije
mentor: prof. dr. Marin Berovič
somentorica: prof. dr. Tatjana Košmerl

3. Andrej Ipavec
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv sestave cementnega veziva na potek kemijskih reakcij s kloridnimi in sulfatnimi ioni
mentor: prof. dr. Venčeslav Kaučič

4. Marina Klemenčič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vloga proteinov SMOC-1 in SMOC-2 v zunajceličnem matriksu
mentorica: prof. dr. Brigita Lenarčič

5. Zoran Kitanovski
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Karakterizacija vodotopnih organskih spojin in njihove večfazne reakcije kot izvor sekundarnih organskih aerosolov v atmosferi
mentorica: viš. znan. sod. dr. Irena Grgić
somentor: prof. dr. Marjan Veber

6. Žiga Nose
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Študij oksidacije C- in N- aril substituiranih iminov
mentor: prof. dr. Franci Kovač

7. Samo Smrke                   
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sklopljene kromatografske tehnike za določanje proantocianidinov in antioksidativne aktivnosti
mentorica: viš. znan. sod. dr. Irena Vovk
somentor: doc. dr. Drago Kočar

8. Bine Šebez
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Študij in razvoj novih elektrodnih prevlek za sodobno elektrokemijsko detekcijo nekaterih okoljsko in biološko pomembnih spojin
mentor: znan svet. dr. Božidar Ogorevc
somentor: prof. dr. Marjan Veber

9. Andrej Žnidaršič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Funkcionalizacija nanocevk s posameznimi molekulami in mikroskopska karakterizacija za nove senzorske naprave
mentor: prof. dr. Miran Gaberšček

10. Anita Dolinšek
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravnem redu
mentor: prof. dr. Miha Juhart

11. Boštjan Ferk
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu
mentor: prof. dr. Rajko Pirnat

12. Primož Gabrič
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Zagotovitev konkurenčnega pravnega okolja za delovanje skladov zasebnega lastniškega kapitala
mentor: prof. dr. Miha Juhart