Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 novih doktorjev znanosti 6.3.2014

Datum objave: 06.03.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

6. marec 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Neli Glavaš
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Sestava in pretvorbe petole in solinskega blata v Sečoveljskih solinah
mentorica: doc. dr. Nives Kovač

2. Boštjan Hribernik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Model zgoščevanja omrežja gozdnih cest v večnamenskem gozdu
mentor: prof. dr. Igor Potočnik
 
3. Špela Koren
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv kadmija na mineralno prehrano in metabolizem ogljikovih hidratov pri ranem mošnjaku (Thlaspi praecox Wulf.)
mentorica: prof. dr. Marjana Regvar
somentorica: doc. dr. Katarina Vogel Mikuš

4. Živa Pipan Tkalec
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Privzem, razporeditev in učinki nanodelcev kovin in kovinskih oksidov na prehranjevanje in zgradbo prebavila kopenskega raka enakonožca Porcelio scaber (Isopoda; Crustacea)
mentorica: prof. dr. Damjana Drobne
somentorica: prof. dr. Jasna Štrus

5. Maja Vogrinčič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava biotskih učinkov rutina in kvercetina iz navadne (Fagopyrum esculentum Moench.) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
mentor: prof. dr. Ivan Kreft

6. Jana Grah                   
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami
mentorica: prof. dr. Marija Kavkler
somentorica: prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

7. Irena Hergan
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev  
mentorica: doc. dr. Maja Umek

8. Tanja Pia Metelko
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini
mentor: prof. dr. Bojan Dekleva

9. Marijanca Ajša Vižintin
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli
mentorica: prof. dr. Milena Mileva Blažić
somentorica: prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

10. Marina Štukelj
z Veterinarske fakultete

naslov dr. disertacije: Eliminacija prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) z naravno prekužitvijo, serumizacijo in vakcinacijo
mentor: doc. dr. Zdravko Valenčak
somentor: viš. zn. sod. dr. Ivan Toplak