Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 18.3.2014

Datum objave: 18.03.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

18. marec 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Samo Masleša
s Fakultete za šport
naslov dr. disertacije: Učinek osemtedenskega programa vadbe na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti ter znanje izbranih elementov borilnih športov pri osebah z motnjo v duševnem razvoju
mentor: doc. dr. Boro Štrumbelj

2. Črtomir Matejek
s Fakultete za šport
naslov dr. disertacije: Povezanost telesnih razsežnosti in gibalnih sposobnosti z nekaterimi okoljskimi dejavniki otrok starih 11 in 14 let
mentor: doc. dr. Gregor Starc

3. Mojca Čerče
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Osebnostno-motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju v srednji šoli
mentorica: prof. dr. Sonja Pečjak

4. Ema Dornik
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Informacijska podpora raziskovanju in klinični praksi v zdravstveni negi
mentorica: prof. dr. Maja Žumer
somentor: prof. dr. Janez Stare

5. Matic Majcen
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Konstrukcija nacionalne identitete v slovenskem poosamosvojitvenem filmu
mentorica: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

6. Melani Mamut
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Komično v dramatiki Achilleja Campanileja
mentorica: prof. dr. Irena Prosenc Šegula

7. Tinkara Pavšič Mrevlje
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Simptomatika potravmatskega stresa: osebnostno funkcioniranje in strategije spoprijemanja s problemskimi situacijami
mentor: prof. dr. Peter Umek
somentor: prof. dr. Peter Praper

8. Andrej Perdih
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Tipologija slovanskih enojezičnih slovarjev
mentor: prof. dr. Marko Snoj
somentorica: prof. dr. Andreja Žele

9. Maja Štekovič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Amiši v književnosti in kulturi ZDA
mentor: prof. dr. Igor Maver

10. Janko Trupej
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Slovensko prevajanje rasističnega diskurza o Afroameričanih v ameriških romanih
mentorica: prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

11. Rafko Urankar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Arheometrične raziskave kovinskih izdelkov in polizdelkov iz bronaste dobe ter rude na Slovenskem
mentorica: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan
somentor: prof. dr. Boris Orel

12. Petra Vojaković
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Prazgodovinska Emona: Novo odkrita protourbana naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru
mentorica: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan