Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 3.4.2014

Datum objave: 03.04.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

3. april 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prorektor Univerze v Ljubljani prof. Matej Zupan je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Katarina Černelič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava vsebnosti luteina in zeaksantina v rastlinskih vzorcih in prehranskih dopolnilih s kromatografskimi metodami
mentorica: viš. strok. razisk. sod. dr. Breda Simonovska
somentor: prof. dr. Marjan Simčič

2. Petra Oražem
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Preizkušanje in uporaba novih biotehnoloških pristopov za žlahtnjenje oljk (Olea europea L.) sort 'Canino' in 'Istrska belica'
mentor: prof. dr. Borut Bohanec

3. Vanja Kastelic
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv polimorfizma posameznih nukleotidov na pigmentacijske spremembe na očeh in laseh pri slovenski populaciji
mentorica: prof. dr. Katja Drobnič

4. Marko Pezdirc
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Mehanizmi toksičnega in genotoksičnega delovanja heterocikličnih aromatskih aminov in ekstraktov pečenega mesa v celicah človeškega hepatoma (HepG2)
mentorica: prof. dr. Metka Filipič

5. Marijan Pogačnik
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Osrednja vloga šolskega vrta v kmetijskem izobraževanju
mentor: doc. dr. Dragan Žnidarčič
somentorica: doc. dr. Jelka Strgar

6. Tjaša Rešetič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza transkriptoma plodu oljke (Olea europaea L.) s pirosekvenciranjem
mentor: prof. dr. Jernej Jakše

7. Eva Kralj
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vpliv aktivnega transporta imatiniba na uspešnost zdravljenja kronične mieloične levkemije
mentor: prof. dr. Albin Kristl
somentor: doc. dr. Simon Žakelj

8. Menči Kunstelj
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Priprava in ovrednotenje usmerjeno pegiliranih konjugatov filgrastima
mentor: prof. dr. Borut Štrukelj

9. Franci Malin
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Nanodelci v polimernih kompozitih za antikorozijsko zaščito
mentor: prof. dr. Janvit Golob

10. Giovanna Piantanida
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije:Vibracijske spektroskopske metode za karakterizacijo črnil in njihovih interakcij s papirjem
mentor: prof. dr. Matija Strlič

11. Tanja Trafela
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije:Karakterizacija papirja s spektroskopskimi metodami in kemometrično obdelavo podatkov
mentor: prof. dr. Matija Strlič