Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 23.4.2014

Datum objave: 23.04.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

23. april 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prorektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Claudio Battelli
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Struktura in dinamika makrobentoških združb alg v mediolitoralu slovenskega morja
mentorica: doc. dr. Patricija Mozetič
somentorica: znan. sod. dr. Ljiljana Iveša

2. Dejan Bordjan
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv nadmorske višine na gnezditveno biologijo velike sinice(Parus major Linnaeus, 1758)
mentor: prof. dr. Davorin Tome

3. Ajda Flašker
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv lipidov na fuzijsko poro v procesu eksocitoze pri podganjih laktotrofih
mentor: prof. dr. Marko Kreft
somentor: znan. sod. dr. Jernej Jorgačevski

4. Katja Gorenc
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Opis mobilnih genetskih elementov in odpornosti proti monenzinu pri bakterijah iz rodov Prevotella in Bacteroides
mentor: prof. dr. Gorazd Avguštin

5. Katarina Rajapakse
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Ugotavljanje toksičnosti nanodelcev s praživaljo Tetrahymena thermophila
mentorica: prof. dr. Romana Marinšek Logar

6. Ana Slatnar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Aktivnosti encimov fenilpropanoidne poti in izbranih metabolitov v plodovih in listih jablane (Malus domestica Borkh.) okuženih z jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter)
mentor: prof. dr. Robert Veberič

7. Dragana Tica
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Dostopnost kovin v onesnaženih tleh po remediaciji z metodo stabilizacije
mentor: prof. dr. Domen Leštan
somentor: prof. dr. Marjan Veber

8. Jacek Wojciech Herbrych
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Dinamika kvantnih spinskih verig pri končnih temperaturah
mentor: prof. dr. Peter Prelovšek

9. Simon Jazbec
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Fizikalne lastnosti dodekagonalnih kvazikristalov in njihovih aproksimantov ter primerjava z ikozaedričnimi in dekagonalnimi kvazikristali
mentor: prof. dr. Janez Dolinšek

10. Andrej Seljak
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije:Detektor obročev Čerenkova z aerogelom kot sevalcem
mentor: prof. dr. Samo Korpar

11. Jelena Gajević
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije:Elektronsko senčenje pri jedrskih reakcijah
mentor: prof. dr. Andrej Likar