Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 24.4.2014

Datum objave: 24.04.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

24. april 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Eva Čeh
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Bioinformacijski pristopi k analizi kompleksnih lastnosti pri domačih živalih
mentor: prof. dr. Peter Dovč

2. Jana Faganeli Pucer
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Avtomatsko razlikovanje patoloških in nepatoloških sprememb EKG signala
mentor: doc. dr. Matjaž Kukar

3. Tadej Janež
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Odkrivanje gruč sorodnih učnih nalog za izboljšanje napovednih modelov posameznih nalog
mentor: akad. prof. dr. Ivan Bratko

4. Nejc Škoberne
s Fakultete za računalništvo in informatiko
naslov dr. disertacije: Zmogljivostna in funkcionalna primerjava prehodnih mehanizmov pri prehodu interneta s protokola IPv4 na IPv6
mentorica: doc. dr. Mojca Ciglarič

5. Ana Fakin
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Klinične in genetske značilnosti sindroma Usher v slovenski populaciji
mentor: prof. dr. Marko Hawlina
somentor: prof. dr. Damjan Glavač

6. Bojan Grulović
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv prostaglandina F2-alfa in tumor nekrotizirajočega faktorja na bolečino pri ablaciji endometrija s toplotnim balonom
mentorica: doc. dr. Martina Ribič Pucelj

7. Tadeja Hernja Rumpf
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba kapnometrije pri bolnikih s sumom na pljučno embolijo in s pozitivnimi vrednostmi D-dimera v predbolnišničnem okolju
mentor: prof. dr. Matej Podbregar

8. Tomaž Jagrič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Klinični pomen mikrozasevkov, dokazanih z metodo RT-qPCR, v varnostnih bezgavkah bolnikov z rakom želodca
mentor: prof. dr. Tomaž Marš
somentor: prof. dr. Stojan Potrč

9. Monika Jevšnik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Molekularno epidemiološke značilnosti okužb s človeškimi koronavirusi pri otrocih v Sloveniji
mentor: prof. dr. Miroslav Petrovec

10. Maša Knehtl
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije Vpliv različnih antikoagulantnih postopkov pri hemodializi na aktivacijo trombocitov in koagulacijo
mentor: prof. dr. Rafael Ponikvar

11. Miha Skvarč
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga katepsina X v patogenezi okužbe z bakterijo Helicobacter pylori
mentor: prof. dr. Bojan Tepeš
somentor: prof. dr. Alojz Ihan

12. Nina Slabe
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga regulatornih limfocitov T pri endometriozi
mentorica: prof. dr. Helena Meden Vrtovec
somentor: prof. dr. Alojz Ihan