Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 19.5.2014

Datum objave: 19.05.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

Kongresni trg 12, Ljubljana
19. maj 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Goran Turk

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1.Manca Jesenko
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Alternativne metode modeliranja relativnega preživetja
mentor: prof. dr. Janez Stare

2.Maja Keržan
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Nova javna služba in demokratičnost uprave: participacija javnih uslužbencev in uporabnikov javnih storitev v procesih odločanja
mentorica: prof. dr. Alenka Krašovec

3. Peter Papler
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Privatna vojaška podjetja - organizacija, doktrine in poslovanje
mentor: prof. dr. Anton Žabkar
somentorica: prof. dr. Ljubica Jelušič

4. Rok Platinovšek
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Statistično modeliranje neodgovora na anketno vprašanje in prekinitev anketiranja
mentorica: doc. dr. Katja Lozar Manfreda
somentor: prof. dr. Joop J. Hox

5. Tomaž Rožen
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Konceptualni model upravljavske sposobnosti lokalnih samoupravnih skupnosti
mentor: prof. dr. Miro Haček 

6. Marko Brozovič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Izbira akcelerogramov za projektiranje stavb
mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek

7. Aleš Česen
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Spremljanje in karakterizacija korozijskih procesov jekla v betonu
mentorica: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
somentor: prof. dr. Andraž Legat

8. Elvira Džebo
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Simulacije valov zaradi porušitev pregrad z brezmrežno numerično metodo hidrodinamike zglajenih delcev
mentor: prof. dr. Matjaž Četina

9. Andraž Hočevar
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Reološke lastnosti cementnih kompozitov v svežem stanju
mentorica: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov 

10. Miha Jukić
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Končni elementi za modeliranje lokaliziranih porušitev v armiranem betonu
mentor: prof. dr. Boštjan Brank
somentor: prof. dr. Adnan Ibrahimbegović

11. Vanja Ramšak
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Numerično modeliranje tokov onesnažil med okoljskimi segmenti
mentor: prof. dr. Dušan Žagar

12. Petra Vertelj Nared
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji
mentorica: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: prof. dr. Drago Kos