Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 26.5.2014

Datum objave: 26.05.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
26. maj 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti: 

1. Ana Bižal
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Napovedovanje zdržljivosti tlačno litih izdelkov
mentor: prof.dr. Matija Fajdiga
somentor: prof.dr. Jernej Klemenc 

2. Bojan Gjerek
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Geometrijska optimizacija stabilnosti vitkega aeroprofila v fluidnem toku
mentor: prof.dr. Franc Kosel 

3. Boris Kržan
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Raziskava delovanja gonil z zmanjšano količino tekočih maziv
mentor: prof. dr. Jožef Vižintin 

4. Janez Kogovšek
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Tribološki učinki nanodelcev v mazivih
mentor: Prof.dr. Mitjan Kalin
somentorica: prof.dr. Maja Remškar 

5. Matej Miklavec
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Zdržljivost upogibnih nosilcev iz hibridnih kovinsko-nekovinskih materialov
mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
somentor: prof. dr. Matija Fajdiga 

6. Miha Pirnat
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Vibro-akustična karakterizacija sestavljenih struktur
mentor: prof. dr. Miha Boltežar 

7. Rok Simič
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Nanotribologija kemijsko in fizikalno aktivnih aditivov na prevlekah iz diamantu
podobnega ogljika
mentor: prof. dr. Mitjan Kalin 

8. David Vegelj
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Adaptivno lasersko spajanje rotorskih in statorskih lamel
mentor: prof. dr. Janez Možina 

9. Goran Višnjić
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Geometrijsko strukturna optimizacija upogibno in prečno obremenjenega tankostenskega kompozitnega I-nosilca
mentor: prof.dr. Tadej Kosel 

10. Henrik Zaletelj
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Napovedovanje zdržljivosti zvarnih spojev v področju malocikličnega obremenjevanja
mentor: prof.dr. Gorazd Fajdiga
somentor: prof.dr. Janez Kramar 

11. Rachel Novšak
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Oblike navezanosti v luči prihajanja in odhajanja parov na terapevtska srečanja: vzpostavljanje varne navezanosti
mentorica: doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar