Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 novih doktorjev znanosti 29.5.2014

Datum objave: 29.05.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
29. maj 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Luka Ausec
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Bakterijske lakaze od gena do encima
mentorica: prof. dr. Ines Mandić-Mulec


2.
Andreja Kavčič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Prepoznavanje plenilcev na osnovi vibracijskih signalov pri stenici Nezara viridula L.
mentor: prof. dr. Andrej Čokl


3. Darinka Koron
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Pomen alternativnih metod razkuževanja tal za razvoj arbuskularne mikorize jagode (Fragaria x ananassa Duch)
mentorica: prof. dr. Marjana Regvar


4. Matevž Mihelič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Gospodarnost in okoljski vidiki tehnologij pridobivanja lesnih sekancev za energetsko rabo
mentor: prof. dr. Boštjan Košir


5. Tomaž Skrbinšek

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Varstvena genetika rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji
mentor: prof. dr. Peter Trontelj


6. Andreja Sušnik

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Zasnove kazalcev spremljanja suše na kmetijskih površinah
mentorica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj


7. Katja Šuklje

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv vinogradniških ukrepov na dinamiko izbranih sekundarnih metabolitov grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) 'Sauvignon blanc',
mentor: prof. dr. Denis Rusjan
somentor: prof. dr. Alain Deloire


8. Simona Urbančič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv zeliščnih ekstraktov na oksidacijo maščob in nastanek akrilamida med cvrtjem krompirja
mentor: prof. dr. Rajko Vidrih


9. Ana Cergol Paradiž
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk in Slovencev v prvi Jugoslaviji
mentorica: prof. dr. Marta Verginella


10. Tomaž Grušovnik
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Odnos do filozofske refleksije znotraj pragmatistične tradicije
mentor: prof. dr. Dean Komel
somentor: prof. dr. Lenart Škof


11. Bara Kolenc

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Filozofski problem realnega in ponavljanja v gledališču 20. stoletja: dvojnik, lutka, maska
mentor: prof. dr. Mladen Dolar


12. Ivanka Rajh

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza terminotvornih teženj v razvoju hrvaške in slovenske trženjske terminologije od 1970 do danes
mentorica: prof. dr. Špela Vintar


13. Bor Sojar Voglar

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Avditorna vestibularna potlačitev
mentorica: prof. dr. Anja Podlesek