Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 3.6.2014

Datum objave: 03.06.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
 

3. junij 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Jan Pelipenko
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Polimerna nanovlakna: razvoj, vrednotenje in celični odziv
mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
somentorica: doc. dr. Petra Kocbek


2. Tina Trdan Lušin
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Farmakogenetski vidiki metabolizma in transporta selektivnih modulatorjev estrogenskih receptorjev
mentor: prof. dr. Aleš Mrhar
somentorica: doc. dr. Barbara Ostanek


3. Vesna Cvitković Špik
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Molekularna diagnostika in epidemiologija invazivnih pnevmokoknih okužb
mentorica: prof. dr. Manica Müller Premru
somentorica: prof. dr. Bojana Beović


4. Tomaž Čakš
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Kajenje tobaka, centralna debelost in metabolični sindrom
mentor: doc. dr. Tomaž Kocjan
somentor: prof. dr. Mitja Kos


5. Rok Devjak

z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Izražanje genov v celicah granuloze pri spodbujanju jajčnikov z gonadotropini v kombinaciji z analogi gonadoliberinov
mentorica: prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal
somentorica: prof. dr. Damjana Rozman


6. Ibrahim Edhemović
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Elektrokemoterapija – nov tehnološki pristop v zdravljenju jetrnih zasevkov
mentor: prof. dr. Eldar Gadžijev


7. Katja Goričar
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Farmakogenetski označevalci odgovora na zdravljenje z analogi folne kisline in spojinami platine pri osteosarkomu in malignem mezoteliomu
mentorica: prof. dr. Vita Dolžan


8. Roman Košir
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Presejalni protokol za odkrivanje akutnega utesnitvenega sindroma goleni pri kritično bolnih poškodovancih
mentor: prof. dr. Andrej Čretnik
somentor: Prof. Frederick A. Moore, MD (Cornell University New York)


9. Jernej Kovač

z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Analiza izbranih genov vključenih v uravnavanje ravnovesja reaktivnih kisikovih in dušikovih zvrsti pri bolnikih s spektroavtistično motnjo
mentor: prof. dr. Tadej Battelino
somentorica: doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
 

10. Mateja Pirš
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Pojavnost in dejavniki pospešenega razvoja ateroskleroze pri slovenskih bolnikih okuženih s HIV
mentor: prof. dr. Janez Tomažič
somentor: prof. dr. Mišo Šabovič


11. Katja Repnik

z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Povezava med izražanjem genov in genetskimi polimorfizmi v izbranih kandidatnih kromosomskih področjih pri slovenskih bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
mentor: prof. dr. Uroš Potočnik
somentor: prof. dr. Ivan Ferkolj


12. Matevž Topolovec

z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv vrste obremenilnega sklopa na preživetje umetnih kolčnih sklepov
mentorica: prof. dr. Ingrid Milošev
somentor: prof. dr. Andrej Cör