Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 4.6.2014

Datum objave: 04.06.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

4. junij 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. David Jelenc
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Kvalitativne metode za obvladovanje zaupanja
mentor: prof. dr. Denis Trček

2. Peter Nose
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Varnostna analiza protokolov za overjen dogovor o ključu in shem za digitalni podpis
mentor: prof. dr. Aleksandar Jurišić

3. Boris Petelin
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Večnivojski usmerjeni grafi za analizo prostorskih podatkov
mentor: prof. dr. Igor Kononenko
somentor: doc. dr. Matjaž Kukar

4. Goran Mijušković
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Analiza dimenzijske natančnosti mikrofrezanja grafitnih elektrod
mentorica: prof. dr. Janez Kopač
somentor: doc. dr. Peter Krajnik

5. Bojan Starman
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Modeliranje mehanskega odziva anizotropne pločevine pri velikih plastičnih deformacijah
mentor: prof. dr. Boris Štok

6. Jan Bizjak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Regulacija biosintezne poti fenolnih spojin in njihov vpliv na barvo jabolk (Malus domestica Borkh.) med dozorevanjem
mentor: prof. dr. Robert Veberič

7. Tine Hauptman
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Značilnosti glive Chalara fraxinea in možnosti zatiranja jesenovega ožiga
mentor: prof. dr. Dušan Jurc

8. Manca Kovač Viršek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Selekcijski pritisk biološko nedostopnega živega srebra na ohranjanje operona mer v mikrobnih združbah
mentor: znan. svet. dr. Aleš Lapanje

9. Primož Treven
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv probiotikov na mikrobioto mlečne žleze in mleka
mentorica: prof. dr. Irena Rogelj
somentor: prof. dr. Simon Horvat

10. Janja Zajc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Fiziološke in molekularno-biološke prilagoditve halofilne glive Wallemia ichthyophaga na življenje v okolju z visokimi koncentracijami soli
mentorica: prof. dr. Nina Gunde Cimerman

11. Teja Zakrajšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv eksogenih antioksidantov na endogeni antioksidativni obrambni sistem pri kvasovki Saccharomyces cerevisiae
mentorica: prof. dr. Polona Jamnik

12. Vera Zgonik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ugotavljanje prožilcev pozivnega in paritvenega napeva samice stenice Nezara viridula L. (Heteroptera: Pentatomidae)
mentor: prof. dr. Andrej Čokl