Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 5.6.2014

Datum objave: 05.06.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

5. junij 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorja znanosti:

1. Barbara Baloh
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pripovedovanje kot kontekst otrokovega govornega razvoja od tretjega do sedmega leta starosti
mentorica: prof. dr. Simona Krajnc
somentorica: prof. dr. Vida Medved Udovič

2. Saša Čaval
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Astronomska usmeritev romanskih cerkva v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Katarina Katja Predovnik
somentorica: doc. dr. Katja Mahnič
somentor: doc. dr. Ivan Šprajc         

3. Sonja Čokl
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Metodološka in vsebinska primerjava modelov ocenjevanja znanja pri maturitetnih esejih iz slovenščine
mentor: prof. dr. Valentin Bucik   

4. Damjan Huber
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Poudarek in pavza v standardnem slovenskem govoru
mentorica: prof. dr. Simona Kranjc
somentor: doc. dr. Primož Vitez

5. Katja Jeznik                
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Oblikovanje identitete mladih skozi sodobne koncepte vzgoje
mentor: prof. dr. Robert Kroflič            

6. Ana Kladnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Oblikovanje in razvoj socialističnega mesta v Jugoslaviji in na Češkoslovaškem, 1945-1965
mentor: prof. dr. Božo Repe
 
7. Mateja Kurir Borovčić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Arhitektura v filozofiji; Refleksija arhitekture kot sodobne umetniške forme v hermenevtični in strukturalistični filozofiji dvajsetega stoletja
mentor: prof. dr. Dean Komel
somentor: prof. dr. Aleš Vodopivec

8. Luka Lubi
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Človeštvo kot pogoj možnosti človekove eksistence: Karl Jaspers in Hannah Arendt
mentorica: prof. dr. Cvetka Toth        

9. Romana Mlačak
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Tolmačenje v institucionalnem okolju: primer slovenščine v Evropskem parlamentu
mentor: prof. dr. Erich Prunč           

10. Senja Pollak
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Polavtomatsko modeliranje področnega znanja iz večjezičnih korpusov
mentorica: prof. dr. Špela Vintar
somentorica: prof. dr. Paola Velardi

11. Katarina Župevc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Spol kot ideologija: transseksualnost na Slovenskem
mentor: prof. dr. Rajko Muršič
somentor: prof. dr. Božidar Jezernik

12. Konstanca Zalar
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Narativne in dialoške razsežnosti Orff-Schulwerka
mentorica: prof. dr. Barbara Sicherl Kafol
somentor: prof. dr. Urban Kordeš