Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 10. september 2014

Datum objave: 10.09.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, Ljubljana
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

10. september 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: prorektor prof. dr. Martin Čopič

Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. David Antolinc
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Uporaba steklenih panelov za potresno varno gradnjo objektov
mentor: prof. dr. Roko Žarnić
somentorica: prof. dr. Vlatka Rajčić

2. Igor Bizjak
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Medmrežni model javne participacije v procesu urbanističnega planiranja
mentor: prof. dr. Žiga Turk

3. Patricia Cotič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Sinteza večsenzorskih neporušnih preiskav gradbenih konstrukcijskih elementov z uporabo metod gručenja
mentor: prof. dr. Zvonko Jagličić
somentor: prof. dr. Vlatko Bosiljkov

4. Dejan Hribar
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Analiza vpliva nizkih temperatur na značilnosti bitumeniziranih zmesi za obrabne plasti na voziščih
mentor: doc. dr. Marjan Tušar
somentor: prof. dr. Janez Žmavc

5. Teja Melink
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Metoda stohastičnih končnih elementov v modeliranju konstrukcij
mentor: prof. dr. Jože Korelc

6. Mateja Škerjanec
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri
mentor: prof. dr. Boris Kompare
somentorica: doc. dr. Nataša Atanasova

7. Dunja Zupan Vrenko
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Oblikovanje kart v spletnih pregledovalnikih in spletno kartiranje
mentor: doc. dr. Dušan Petrovič

8. Georgije Bosiger
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Ablacija bioloških tkiv z adaptivno vodenim laserskim snopom
mentor: prof. dr. Janez Diaci

9. Lidija Rihar
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Generalizirani model sočasnega osvajanja izdelka
mentor: prof. dr. Marko Starbek

10. Anže Sitar
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Izboljšan prenos toplote pri vrenju v mikrokanalih
mentor: prof. dr. Iztok Golobič

11. Gregor Tavčar
s Fakultete za strojništvo
naslov dr. disertacije: Analitično-numeričen 3D model za popis snovnih tokov v gorivnih celicah
mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
somentor: Assoc. Prof. Viktor Hacker