Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 11. september 2014

Datum objave: 11.09.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

11. september 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Marko Blažič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Metabolne poti gradbenih enot za biosintezo FK506 in strukturno-podobnih sekundarnih metabolitov pri bakterijah rodu Streptomyces
mentor: prof. dr. Hrvoje Petković 


2.   
David Hrastnik
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Uporaba utekočinjenega kontaminiranega lesa za izdelavo premazov kot alternativni način ravnanja z odsluženim lesom
mentor: prof. dr. Marko Petrič
somentor: prof. dr. Miha Humar


3. Benjamin Kirm
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Pozne stopnje biosinteze eritromicina pri aktinobakteriji Saccharopolyspora erythraea
mentor: prof. dr. Hrvoje Petković


4.
Ajda Medjedović
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Antagonistični potencial gliv povzročiteljic sajavosti in mušje pegavosti jabolk iz reda Capnodiales
mentor: viš. znan. sod. dr. Hans-Josef Schroers


5. Nataša Mehle

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Preživetje krompirjevega virusa Y, virusa mozaika pepina in viroida vretenatosti gomoljev krompirja in njihov prenos z vodo
mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar


6. Sonja Prpar Mihevc 
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Identifikacija in karakterizacija odraslih matičnih celic v mlečni žlezi koze (Capra hircus)
mentor: prof. dr. Peter Dovč


7. Matevž Rupar

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Lokalizacija in sledenje krompirjevega virusa Y v rastlinah krompirja (Solanum tuberosum L.)
mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar
somentor: znan. sod. dr. Ion Gutierrez Aguirre


8. Tanja Selič Kurinčič

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv fluvastatina na učinkovitost zdravljenja kroničnega hepatitisa C s pegiliranim interferonom α in ribavirinom
mentor: prof. dr. Gorazd Lešničar
somentorica: prof. dr. Mojca Matičič


9. Nada Verdel

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Kemijsko - fizikalne lastnosti epitaksično vtisnjenih struktur enostavnih in kompleksnih kemijskih spojin
mentor: prof. dr. Igor Jerman
somentor: prof. dr. Peter Bukovec


10. Andrej Zupan
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Genetska struktura Slovencev, kot jo razkrivajo polimorfizmi kromosoma Y in mitohondrijske DNA
mentor: prof. dr. Damjan Glavač


11. Klelija Štrancar
s Teološke fakultete
naslov dr. disertacije: Eksistencialna misel pri Martinu Heideggerju in Emmanuelu Levinasu ter njena uporaba pri duhovnem spremljanju v paliativni oskrbi 
mentor: prof. dr. Branko Klun
somentor: prof. dr. Vinko Potočnik