Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 novih doktorjev znanosti 29. september 2014

Datum objave: 29.09.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

29. september 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Martin Banovec
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vpliv sestave filmske obloge na njene mehanske lastnosti in adhezijo na tabletna jedra
mentor: prof. dr. Franc Vrečer
somentor: prof. dr. Odon Planinšek


2. Katja Čvan Trobec

s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Vpliv sprememb v telesni sestavi in kaheksije na farmakokinetiko bisoprolola in ramiprila in na oceno ledvične funkcije pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem
mentor: prof. dr. Mitja Lainščak
somentorica: doc. dr. Mojca Kerec Kos


3. Žiga Hodnik

s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov bioaktivnih spojin iz morskih spužev rodov Agelas in Theonella
mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
somentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
 

4. Jože Kastelic
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Priprava, karakterizacija in določevanje fizikalno-kemijskih lastnosti kokristalov flukonazola s karboksilnimi kislinami
mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
somentor: prof. dr. Odon Planinšek
 

5. Marko Krivec
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: [4+2] cikloadicije izbranih 2H-piran-2-onov in nadaljnje pretvorbe nastalih produktov
mentor: prof. dr. Marijan Kočevar
 

6. Mojca Loncnar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije Vpliv hlajenja na izluževalne karakteristike žlinder
mentor: prof. dr. Peter Bukovec
somentor: prof. dr. Jakob Lamut
 

7. Lev Matoh
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Nizkotemperaturna priprava elektrodnih plasti za fleksibilne Grätzlove celice
mentor: prof. dr. Peter Bukovec
 

8. Andrej Mernik
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Termodinamika medproteinskih interakcij in delovanje bakterijskih modulov toksin-antitoksin
mentor: prof. dr. Jurij Lah
 

9. Miha Narobe
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Tehnologija uplinjanja ogljik vsebujočih surovin
mentor: prof. dr. Janvit Golob
 

10. Manu Patel U M
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Nova generacija kompozitnih elektrod za litij žveplove akumulatorje
mentor: doc. dr. Robert Dominko
somentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
 

11. Ema Šušteršič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Optimizacija sestave asfaltne zmesi z odpadnim kompozitom poli (metil metakrilat) / aluminijev hidroksid
mentorica: doc. dr. Andreja Zupančič Valant
somentor: doc. dr. Marjan Vračko Grobelšek
 

12. Tilen Vidmar
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Strukturna karakterizacija transmembranskega proteina Trop-2
mentorica: prof. dr. Brigita Lenarčič
 

13. Vjollca Krasniqi
s Fakultete za socialno delo
naslov dr. disertacije: Politike spola, socialno varstvo in proces državotvornosti v Republiki Kosovo
mentorica: prof. dr. Darja Zaviršek
somentorica: prof. dr. Birgit Rommelspacher