Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 novih doktorjev znanosti 7. oktober 2014

Datum objave: 07.10.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

 

7. oktober 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani 
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Martin Čopič je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:
 

1. Dalibor Stanimirović
s Fakultete za upravo
naslov dr. disertacije: Evalvacija informacijskih sistemov in modelov poslovno-informacijske arhitekture v zdravstvu
mentor: prof. dr. Mirko Vintar

2.  Ines Budinoska
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Jezikovna integracija otrok priseljencev v slovenski osnovni šoli
mentorica: doc. dr. Nataša Pirih Svetina
 

3. Martina Bürger Lazar
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Osebnostni in psihosocialni dejavniki starševskega doživljanja poteka bolezni in zdravljenja pri otrocih, obolelih za rakom
mentor: prof. dr. Janek Musek


4. Barbara Debeljak Rus

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Implicitna pojmovanja inteligentnosti in osebnosti pri učiteljih v povezavi z njihovo osebnostno strukturo in inteligentnostjo
mentor: prof. dr. Valentin Bucik


5. Andrej Doblehar

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Pomen medijev v slovenski konservatorski praksi
mentorica: prof. dr. Sonja Ana Hoyer

6. Mateja Gaber
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Podoba Walterja von der Vogelweideja v fiktivnih biografijah od 19. do 21. stoletja
mentorica: prof. dr. Marija Javor Briški
 

7. Tanja Hohnec
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Etnološki vidik metodologije upravljanja kulturnih spomenikov in spomeniških območij
mentor: prof. dr. Božidar Jezernik


8. Alenka Jelovšek

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Osebni zaimki v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
mentorica: prof. dr. Irena Orel
somentorica: prof. dr. Majda Merše


9. Mojca Mohorič
s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Tipologija patosa kot diferencialni element Nietzschejeve volje do moči
mentor: prof. dr. Borut Ošlaj


10. Jernej Pisk

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Misliti šport: filozofska analiza športa
mentor: prof. dr. Franc Zore


11. Tanja Tomazin

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Primerjalna literarna zgodovina slovenskega in srbskega romana med letoma 1980 in 1995
mentorica: prof. dr. Vanesa Matajc


12. Vladka Tucovič

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Istra v sodobni slovenski književnosti
mentorica: prof. dr. Irena Novak-Popov
somentor: prof. dr. Miran Hladnik


13. Lučka Urbanija

s Filozofske fakultete
naslov dr. disertacije: Judovsko-krščanska apokaliptika in nemški ekspresionizem
mentor: prof. dr. Vid Snoj
somentorica: prof. dr. Andrea Polaschegg