Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 9. oktober 2014

Datum objave: 09.10.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

9. oktober 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti: 

1. Rajka Bračun Sova
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Pedagoška vrednost interpretativne sheme umetnostnega muzeja
mentorica: prof. dr. Metoda Kemperl


2.
Klavdija Čuček Trifkovič
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola
mentorica: prof. dr. Alenka Kobolt
somentorica: prof. dr. Blanka Kores Plesničar
 

3. Irena Strelec
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve ranljivih skupin
mentorica: doc. dr. Špela Razpotnik


4.
Franci Šimnic
s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Diferencialna diagnostika med otroki s specifičnimi motnjami branja in branjem otrok z motnjami v duševnem razvoju
mentor: prof. dr. Miran Čuk


5. Simon Turk

s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Krepitev samoučinkovitosti z razvijanjem empatije in samouravnavanja
mentorica: prof. dr. Sonja Žorga


6. Zlata Tomljenović

s Pedagoške fakultete
naslov dr. disertacije: Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje
mentorica: prof. dr. Tonka Tacol
somentor: prof. dr. Janez Vogrinc


7. Petra Ferk

s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Gospodarske javne službe na področju transporta
mentor: prof. dr. Rajko Pirnat
somentor: doc. dr. Klemen Podobnik


8. Renata Mihalič

s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Pravni vidiki univerzalnega temeljnega dohodka
mentor: prof. dr. Grega Strban


9. Neža Pogorelčnik

s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih
mentor: prof. dr. Aleš Galič


10. Nina Mlakar

z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Mikroskopska in spektroskopska ocena strukturiranosti dentina različnih živalskih vrst
mentor:  prof. dr. Zlatko Pavlica
somentor: prof. dr. Milan Petelin


11. Branko Podpečan

z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Epidemiološka raziskava povezave med okužbami z bakterijo Salmonella enterica serovar Enteritidis pri živalih in ljudeh
mentor: viš. znan. sod. dr. Matjaž Ocepek