Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 22. oktober 2014

Datum objave: 22.10.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

22. oktober 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Tadej Brate
zBiotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv prvega Idrijskega laufa na razvoj gozdnih železnic.
mentor: prof. dr. Boštjan Košir
 

2. Maja Derlink
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu  Aphrodes Curtis, 1883 (Hemiptera: Cicadellidae)
mentorica: znan. svet. dr. Meta Virant Doberlet

3. Matjaž Hladnik
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Proučevanje bolezni razbrazdanja lesa vinske trte (Vitis spp.) na nivoju transkriptoma in karakterizacija tipov sorte žlahtne vinske trte 'Refošk' (Vitis vinifera L.)
mentorica: doc. dr. Irma Vuk
somentor: prof. dr. Jernej Jakše

4. Maja Kljenak
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga posameznih čutil pri oblikovanju regionalne identitete Dalmacije
mentorica: prof. dr. Mojca Golobič
somentor: prof. dr. Marko Polič

5. Manca Knap
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Metode za ugotavljanje pristnosti ekološko pridelanih živil mentor: prof. dr. Rajko Vidrih
somentorica: prof. dr. Nives Ogrinc

6. Boštjan Naglič
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Numerično in eksperimentalno vrednotenje volumna vlažne cone tal pri površinskih kapljičnih namakalnih sistemih
mentorica: prof. dr. Marina Pintar
somentor: prof. dr. Cedric Kechavarzi

7. Anton Perpar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Ključni dejavniki razvojne uspešnosti podeželskih območij v Sloveniji
mentor: prof. dr. Andrej Udovč
somentorica: doc. dr. Damijana Kastelec 

8. Karmen Stopar
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Bibliometrična analiza znanstvenih objav s področja nanoznanosti
mentor: prof. dr. Tomaž Bartol
somentorica: prof. dr. Damjana Drobne

9. Tina Trebušak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv nekaterih naravnih prehranskih dodatkov na oksidacijski stres in histološko zgradbo prebavil pri kuncih
mentorica: doc. dr. Tatjana Pirman 

10. Katarina Pavla Anko
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Mezozojski rinhonelidni brahiopodi Slovenije
mentor:  prof. dr. Jernej Pavšič
somentor: prof. dr. Vladan Radulović

11. Barbara Tišler
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Lastnosti, tisk in ekološko oblikovanje embalaže iz recikliranega polipropilena in polietilena
mentorica: prof. dr. Diana Gregor Svetec
somentorica: prof. dr. Klementina Možina