Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 23. oktober 2014

Datum objave: 23.10.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI 

23. oktober 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Eva Nastav
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Načelo učinkovitosti razvojne pomoči Evropske unije in Kitajske Mozambiku
mentorica: prof. dr. Maja Bučar


2. Meta Novak
s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Vpliv družbenoekonomskega položaja na izražanje političnih mnenj v anketah
mentorica: znan. sod. dr. Brina Malnar


3. Saška Aleksandra Terseglav

s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Pomen komunikacijskih kompetenc zdravnikov v diagnostiki in zdravljenju
mentorica: prof. dr. Mirjana Ule


4. Nina Tuš Špilak

s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Heteronormativnost vzgojnega procesa: obravnavanje istospolnih družin v vrtcih v Sloveniji
mentor: prof. dr. Roman Kuhar
somentorica: prof. dr. Alenka Švab


5. Andreja Živoder

s Fakultete za družbene vede
naslov dr. disertacije: Želja, izbira, subjekt: Načrtovanje prihodnosti preko izobraževalne izbire mladih v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Mirjana Ule
somentorica: prof. dr. Eva D. Bahovec


6. Tanja Dolinšek
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Antiangiogeni in protitumorski učinek genske terapije s kratkimi nekodirajočimi molekulami RNA proti endoglinu na mišjih tumorskih  modelih
mentorica: prof. dr. Maja Čemažar


7. Judita Jeran
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Z dihanjem povezana elektroencefalografska aktivnost pri zdravih preiskovancih in bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo
mentor: prof. dr. Simon Podnar

8. Andrej Kastelic
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Učinkovitost substitucijske terapije pri zdravljenju odvisnosti od opioidov
mentor: prof. dr. Peter Pregelj

9. Boštjan Kocjančič
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Dolgoročni rezultati Perthesove bolezni in klinična, radiološka in biomehanska analiza
mentor: prof. dr. Rok Vengust
somentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič


10. Katarina Rednak Paradiž

z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Prirojena in pridobljena okužba s humanim virusom citomegalije v Sloveniji
mentor: prof.  dr. Mario Poljak
somentorica: prof. dr. Darja Paro Panjan


11. Branka Stražišar

z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Primerjava lokalnega in sistemskega zdravljenja pooperativne bolečine po operacijah raka dojke
mentor: prof. dr. Nikola Bešić


12. Vid Vanja Vodušek
z Medicinske fakultete
naslov dr. disertacije: Fenomenološka analiza uvida oseb s prvo epizodo psihotične motnje
mentorica: prof. dr. Martina Tomori
somentor: doc. dr. Borut Škodlar