Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 novih doktorjev znanosti 28. oktober 2014

Datum objave: 28.10.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

28. oktober 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Jan Fabris
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Sinteza nekaterih super-statinov in študija tridimenzionalne strukture njihovih analogov s pomočjo jedrske magnetne resonance
mentor: doc. dr. Zdenko Časar


2.
Matej Repič
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Računalniško modeliranje katalitičnega mehanizma in zaviranje monoamin-oksidaze
mentor: prof. dr. Janez Mavri 
 

3. Aleš Žula
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov alkaloidov spužev rodu Agelas in peptidov cianobakterij rodu Nodularia mentor: prof. dr. Janez Ilaš
somentor: prof. dr. Danijel Kikelj


4.
Martin Bombač
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji
mentor: prof. dr. Matjaž Četina
somentor: prof. dr. Franc Steinman
 

5. Sebastjan Meža
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Razširjena resničnost kot infrastruktura za izboljšanje komunikacije v gradbenih projektih
mentor: prof. dr. Žiga Turk


6. Tanja Prešeren

s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
naslov dr. disertacije: Vpliv tokovnega polja na učinkovitost usedanja trdnih delcev v usedalniku s kontinuirnim delovanjem
mentor: prof. dr. Franc Steinman
somentor: doc. dr. Tom Bajcar


7. Sebastiano Dal Borgo

s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Študij novih pristopov uporabe bizmutove in antimonove elektrode v analizni elektrokemiji
mentor: viš. znan. sod. dr. Samo Hočevar
somentor: prof. dr. Boris Pihlar


8. Petra Galer

s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Sinteza, transformacije in lastnosti fenil substituiranih derivatov 1,3-diketonov
mentor: prof. dr. Boris Šket


9. Alen Kljajić

s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Razvoj in uporaba emulzijskih sistemov za selektivno kristalizacijo organskih spojin v kemijski industriji
mentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik


10. Uroš Novak

s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
naslov dr. disertacije: Izolacija biomolekul z dvofaznimi vodnimi sistemi v mikrofluidnih napravah
mentorica:  prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl