Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 9 novih doktorjev znanosti 6. november 2014

Datum objave: 06.11.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

6. november 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

 

1. Marko Devetak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Sezonska dinamika dveh vrst sovk iz rodu Mamestra (Lepidoptera: Noctuidae) ter povezave med obsegom poškodb in vsebnostjo glukozinolatov v zelju (Brassica oleracea var. capitata L.)
mentor: prof. dr. Stanislav Trdan
somentor: doc. dr. Iztok Jože Košir


2. Naja Eržen
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Validacija modelov za prehransko profiliranje na primeru izbranih mlečnih izdelkov in podobnih živil rastlinskega izvora
mentor: doc. dr. Igor Pravst
somentorica: prof. dr. Milica Kač
somentorica: prof. dr. Katarina Košmelj               


3. Mojca Hrovat
z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Ekologija ličink enodnevnic (Ephemeroptera), vrbnic (Plecoptera) in mladoletnic (Trichoptera) v rekah bioregije preddinarskega hribovja in ravnine
mentor: doc. dr. Gorazd Urbanič


4. Daša Jevšinek Skok

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga genetske variabilnosti nekodirajočih RNA pri nalaganju maščobe sesalcev
mentorica: prof. dr. Tanja Kunej
somentorica: prof. dr. Milena Kovač


5. Ana Lazar

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vloga genov, vključenih v signalizacijsko pot proteinskih kinaz, pri okužbi krompirja (Solanum tuberosum L.) s krompirjevim virusom Y
mentorica: prof. dr. Jana Žel
somentorica: prof. dr. Kristina Gruden


6. Ajda Ota

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv nosilnih sistemov na interakcije koencima Q10 z modelnimi lipidnimi membranami
mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih


7. Nina Prezelj

z Biotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Molekulske interakcije fitoplazemskih povzročiteljic trsnih rumenic z vinsko trto (Vitis vinifera L.)
mentorica: prof. dr. Marina Dermastia


8. Jasmina Dimitrieva

s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Evropski standardi na področju volitev in njihova uveljavitev
mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin
somentor: prof. dr. Matej Accetto


9.  Gordana Lalić

s Pravne fakultete
naslov dr. disertacije: Jezik kot ustavnopravna kategorija
mentor: prof. dr. Franc Grad