Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 1. december 2014

Datum objave: 01.12.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

1. december 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jasna Stefanovska
s Fakultete za arhitekturo

naslov dr. disertacije: Načrtovanje post-socialističnih mest: Urbane transformacije in spremembe središčnosti po socializmu
mentorica: prof. Janez Koželj
somentor: prof.dr. Drago Kos


2. Denis Golež
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Dinamika polaronskih sistemov izven ravnovesja
mentor: prof. dr. Janez Bonča


3. Ivna Kavre
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Onstran trdnih sferičnih koloidov
mentor: doc. dr. Dušan Babić


4. Jolanda Modic
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Evklidsko razdaljne matrike grafov in inverzni problem lastnih vrednosti
mentor: prof. dr. Gašper Jaklič


5. Ivana Mustać
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Nekiralni kvarki na elektrošibki skali
mentor: doc. dr. Jernej Fesel Kamenik
somentorica: prof. dr. Svjetlana Fajfer


6. Nada Razpet
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Obravnava valovanja s hamiltonsko metodo
mentor: prof. dr. Andrej Likar


7. Luka Šantelj
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Meritev časovno odvisne kršitve simetrije CP v razpadu B → η' KS
mentor: prof. dr. Boštjan Golob
 

8. Matija Cankar
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Povečevanje učinkovitosti izvajanja nalog s sočasnim delnim dodeljevanjem virov v rahlo sklopljenih računalniških strukturah
mentor: prof. dr. Uroš Lotrič


9. Robert Dukarić
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Referenčni model integracije infrastrukturnih in platformskih nivojev računalniškega oblaka
mentor: prof. dr. Matjaž Branko Jurič


10. Jure Kovač
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Vizualne tehnike analize človeškega gibanja in njihova uporaba v biometriji
mentor: doc. dr. Peter Peer


11. Matija Polajnar
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Statična in dinamična analiza omrežij na podlagi lokalnih vzorcev
mentor: prof. dr. Janez Demšar


12. Jožica Peterka Novak
s Fakultete za upravo

naslov dr. disertacije: Optimiziranje organizacije zdravstvene nege v psihiatričnih zavodih
mentor: prof. dr. Srečko Devjak
somentor: prof. dr. Rudi Rozman

 

foto: Željko Stevanić/IFP