Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 novih doktorjev znanosti 16. december 2014

Datum objave: 16.12.2014

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

16. december 2014 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Katarina Debeljak
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Pomen sestave in prehranskega profila žit za zajtrk
mentorica: prof. dr. Milica Kač
somentor: doc. dr. Igor Pravst


2. Janez Kosel
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv mešane fermentacije  kvasovk Saccharomyces cerevisiae in Dekkera bruxellensis na biosintezo aromatskih snovi
mentor: prof. dr. Peter Raspor


3. Damir Marković
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki antiksenoze kot mehanizem odpornosti zelja (Brassica oleracea var. capitata L.) na izbrane škodljive žuželke
mentor: prof. dr. Stanislav Trdan


4. Nejc Thaler
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Povezava med glivno kolonizacijo in spremembami mehanskih ter kemijskih lastnosti lesa na prostem
mentor: prof. dr. Miha Humar


5. Klemen Zupančič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza glioblastoma s pristopi sistemske biologije
mentorica: prof. dr.  Kristina Gruden


6. Karin Kasesnik
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vpliv družbeno odgovornega promocijskega sporočanja o zdravju in zdravilih na strokovno in splošno javnost
mentor: doc. dr. Mihael Kline


7. Žiga Kotnik
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Načrtovanje k rezultatom usmerjenega proračuna na primeru okolja
mentor: doc. dr. Damjan Škulj
somentorica: prof. dr. Maja Klun


8. Jovana Mihajlović Trbovc
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Javni narativi o preteklosti v procesih tranzicijske pravičnosti: primer Bosne in Hercegovine
mentorica: prof. dr. Vlasta Jalušič


9. Maruša Nučič
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Konkurenčni aspekt trajnostnega menedžmenta: primer kongresnega turizma
mentor: prof. dr. Zlatko Jančič


10. Mojca Rožman
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Učinek sestave vzorca pri ocenjevanju parametrov postavk in dosežkov v mednarodnih raziskavah znanja
mentor: doc. dr. Gregor Sočan

 

foto: Željko Stevanić/IFP