Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 12. januar 2015

Datum objave: 12.01.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

12. januar 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Matjaž Deželak
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Karakterizacija mono-ADP-ribozilacije tretje znotrajcelične zanke receptorja za glukagonu podobni peptid-1
mentor: prof. dr. Aljoša Bavec


2. Anja Lukan
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Skrajšana oblika prionskega proteina, PrP226*, v diagnostiki človeških prionskih bolezni
mentorica: prof. dr. Vladka Čurin Šerbec


3. Metka Novak
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Citokromi P450, vključeni v biološko pretvorbo monoterpenov pri nitastih glivah modrivkah
mentor: prof. dr. Radovan Komel                 
somentor: prof. Joerg Bohlmann


4. Vanja Peršič
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv spola in sladkorne bolezni na delovanje arteriovenskih fistul starostnikov na hemodializi
mentorica: prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar


5. Lara Prosen
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv magnetofekcije s plazmidno DNA, ki kodira shRNA proti genu Mcam, na angiogenezo mišjih endotelijskih celic in proliferacijo celic mišjega melanoma in vitro
mentor: prof. dr. Gregor Serša


6. Boris Rijavec
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv velikosti glavice na biomehanski status bolnikov z vgrajeno endoprotezo kolka
mentor: doc. dr. Drago Dolinar                
somentorica: doc. dr. Darja Rugelj


7. Klemen Steblovnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv hipotermije na agregacijo trombocitov po perkutani koronarni intervenciji pri bolnikih po primarnem srčnem zastoju
mentor: prof. dr. Aleš Blinc                
somentor: prof. dr. Marko Noč


8. Ksenija Tušek Bunc
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Kakovost vodenja bolnikov s koronarno boleznijo v družinski medicini v Sloveniji
mentorica: doc. dr. Davorina Petek    


9. Jaka Cepec
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pravno-ekonomska analiza insolvenčnih postopkov
mentorica: prof. dr. Katarina Zajc
somentor: zasl. prof. dr. Lojze Ude


10. Anja Logonder
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Kriminološka analiza notranjih in zunanjih odnosov članov organiziranih kriminalnih skupin iz Srbije
mentor: prof. dr. Matjaž Jager


11. Mojca Zadravec
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Pravičnost kot (ne)enakost - kritika Aristotelovega pogleda na pravičnost
mentor: doc. dr. Aleš Novak


12. Renata Zagradišnik
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Položaj Evropske centralne banke v pravnem redu Evropske unije
mentor: prof. dr. Peter Grilc
somentorica: prof. dr. Katarina Zajc

 

foto: Željko Stevanić/IFP