Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 novih doktorjev znanosti 22. januar 2015

Datum objave: 22.01.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

22. januar 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1. Poornima Budime Santhosh
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Vplivi nanodelcev železovega oksida (Fe2O3) na fizikalne lastnosti liposomov
mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih
somentorica: prof. dr. Damjana Drobne


2. Marija Drev
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Nanokristalinične TiO2 plasti in luminiscenčni pretvorniki v elektrokemijskih sončnih celicah
mentor: prof. dr. Marko Topič
somentorica: viš. znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec


3. Miha Glavan
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Vodenje proizvodnje s pomočjo identificiranih modelov kazalnikov učinkovitosti proizvodnje
mentor: prof. dr. Gašper Mušič


4. Leopold Herman
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Hibridni kompenzator jalove moči
mentor: prof. dr. Igor Papič


5. Andraž Kontarček
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Vodenje motorja s trajnimi magneti po detekciji napake v močnostnem pretvorniku
mentor: prof. dr. Vanja Ambrožič


6. Andraž Polak
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Električne lastnosti ravninskih dvoslojev sestavljenih iz mešanic lipidov
mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič
somentor: znan. sod. dr. Mounir Tarek


7. Andrej Švigelj
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Optimizacija nekaterih ključnih parametrov sistema za zajem THz slike pri sobni temperaturi
mentor: prof. dr. Janez Trontelj


8. Rok Tavčar
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Načrtovanje nevronskih mrež za izvedbo z namensko strojno opremo
mentor: prof. dr. Andrej Žemva

9. Mirko Kosič
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Določanje raztrosa potresnega odziva armiranobetonskih stavb
mentor: prof. dr. Peter Fajfar            
somentor: prof. dr. Matjaž Dolšek     


10. Daniel Kozelj
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Večkriterijska optimizacija umerjanja hidravličnih modelov vodooskrbnih sistemov
mentor: prof. dr. Franc Steinman
somentor: prof. dr. Zoran Kapelan
somentorica: doc. dr. Nataša Atanasova


11. Matej Kušar
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah
mentorica: prof. dr. Jana Šelih


12. Jure Snoj
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Ocena potresnega tveganja zidanih stavb
mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek


13. Vesna Rovšek
s Fakultete za pomorstvo in promet

naslov dr. disertacije: Zunanja logistika potrošnikov: primer dodiplomskih študentov fakultete za pomorstvo in promet
mentor: doc. dr. Iztok Ostan
somentorica: doc. dr. Eva Podovšovnik Axelsson

 

foto: Željko Stevanić/IFP