Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 29. januar 2015

Datum objave: 29.01.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

29. januar 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1. Rok Bohinc
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Preučevanje strukturnih in dinamičnih lastnosti kloriranih ogljikovodikov z rentgensko svetlobo
mentor: prof. dr. Matjaž Žitnik


2. Blaž Kavčič
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Optična nanolitografija
mentor: prof. dr. Igor Poberaj


3. Nina Otopal
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Jedrna kanonična korelacijska analiza z omejitvami
mentor: prof. dr. Matjaž Omladič


4. Lucijan Plevnik
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Preslikave na množicah operatorjev
mentor: prof. dr. Peter Šemrl


5. Vasja Susič
s Fakultete za matematiko in fiziko

naslov dr. disertacije: Teorije poenotenja z grupo E6
mentor: prof. dr. Borut Bajc


6. Martina Frelih
s Filozofske Fakultete

naslov dr. disertacije: Gostota, razporeditev in morfološke značilnosti vrtač na izbranih primerih v Sloveniji
mentor: prof. dr. Andrej Mihevc


7. Nina Jamar
s Filozofske Fakultete

naslov dr. disertacije: Zgradba izvlečkov: logična struktura izvlečkov na področju tehniških znanosti
mentorica: prof. dr. Alenka Šauperl
somentor: prof. dr. David Bawden


8. Barbara Jarh Ciglar
s Filozofske Fakultete

naslov dr. disertacije: Ženska in družba v sodobnem slovenskem romanu
mentorica: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič


9. Tomaž Petek
s Filozofske Fakultete

naslov dr. disertacije: Neposredno razvijanje javnega govornega nastopanja pri študentih PeF UL kot temeljna priprava na uresničevanje učiteljevega pedagoškega govora v razredu
mentorica: doc. dr. Jerica Vogel


10. Andreja Retelj
s Filozofske Fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv različnih didaktičnih pristopov na razvoj leksikalne zmožnosti pri pouku tujega jezika
mentorica: doc. dr. Brigita Kosevski Puljić


11. Lidija Rezoničnik
s Filozofske Fakultete

naslov dr. disertacije: Poljski in slovenski literarni kanon obdobja modernizma v filmski adaptaciji
mentor: prof. dr. Nikolaj Jež
somentor: prof. dr. Igor Koršič


12. Maša Zavrtanik
s Filozofske Fakultete

naslov dr. disertacije: Etnološke prvine v slovaški realistični prozi: spreminjanje znakov od zgodnjega realizma do moderne
mentor: prof. dr. Andrej Rozman
somentorica: doc. dr. Marcela  Mikulová

 

foto: Željko Stevanić/IFP