Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 24. februar 2015

Datum objave: 24.02.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

24. februar 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:1. Igor Cebek
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vpliv mirovnih operacij na funkcije oboroženih sil srednje evropskih držav po hladni vojni – Slovenija v primerjalni perspektivi
mentor: prof. dr. Vladimir Prebilič
somentorica: doc. dr. Janja Vuga Beršnak


2. Tanja Kerševan Smokvina
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Diskurzi medijske politike Evropske unije: primer direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah
mentorica: prof. dr. Karmen Erjavec
somentor: doc. dr. Marko Milosavljević


3. Ljubo Štampar
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Primerjalna analiza sindikalnega organiziranja v vojskah držav EU
mentorica: prof. dr. Ljubica Jelušič


4. Alojz Šteiner
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Transformacija oboroženih sil po koncu hladne vojne: primer Slovenske vojske
mentorica: prof. dr. Ljubica Jelušič


5. Nina Vobič Arlič
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Identiteta potomcev srbskih priseljencev v Sloveniji
mentor: prof. dr. Mitja Velikonja
somentorica: prof. dr. Mirjana Ule


6. Pika Založnik
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vloga družboslovnih ved v oživljanju javne sfere: primer trajnostnega razvoja
mentor: akad. prof. dr. Slavko Splichal


7. Robin Amisse
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Nestehiometrični efekti v katodnih materialih z mešano polianionsko strukturo
mentor: viš. znan. sod. dr. Robert Dominko
mentor: prof. dr. Christian Masquelier
somentor: prof. dr.  Radovan Stanislav Pejovnik


8. Boštjan Gabor
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Razvoj analitskih monolitnih kolon za ločevanje plazmidne DNA in proteinov
mentor: doc. dr. Aleš Štrancar  
somentorica: prof. dr. Lucija Zupančič-Kralj


9. Andrea Kišić
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Razvoj rutenijevih katalizatorjev za asimetrično hidrogeniranje s prenosom vodika
mentorica: viš. znan. sod. dr. Barbara Mohar
somentor: prof. dr. Boris Šket


10. Ana Obradović
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Proces parnega reforminga metana z uporabo sorbenta CaO v reaktorju s  strnjenim slojem
mentor: akad. prof. dr. Janez Levec


11. Peter Perdih
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Sinteza kopolimerov različnih arhitektur na osnovi polipeptidov in hitosana
mentorica: znan. sod. dr. Ema Žagar
somentor: doc. dr. Franc Požgan


12. Slavko Rast
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Razvoj ligandov za asimetrične redukcije katalizirane z rutenijem in rodijem
mentorica: viš. znan. sod. dr. Barbara Mohar
somentor: prof. dr. Boris Šket

 

foto: Željko Stevanić/IFP