Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 novih doktorjev znanosti 12. marec 2015

Datum objave: 12.03.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

12. marec 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Jan Ciglenečki
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ontologija in eshatologija v zgodnji grški misli
mentor: prof. dr. Franc Zore


2. Polona Gradišek
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vrline učiteljev, vodenje razreda in zadovoljstvo pri pouku: perspektiva učiteljev in učencev
mentorica: prof. dr. Sonja Pečjak


3. Barbara Horvat
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Nekateri vidiki doživljanja sebe pri osebah s shizofrenijo in pri tistih po poškodbi hrbtenjače
mentor: doc. dr. Emil Benedik


4. Ana Jovanović
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Zvijačna pedagogika: Filozofska utemeljitev možnosti poučevanja
mentor: prof. dr. Janez  Krek
somentor: prof. dr. Zdravko Kobe


5. Jurij Kočar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj migracijskih procesov zaradi podnebnih sprememb v regijah z nizko obalo
mentor: prof. dr. Jernej Zupančič


6. Ambrož Kvartič
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Sodobne povedke v Sloveniji
mentorica: prof. dr. Mirjana Mencej


7. Irena Marković
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Ameriški Indijanci na območju delovanja misijonarja Ireneja Friderika Barage
mentor: prof. dr. Matjaž Klemenčič
somentor: prof. dr. Igor Maver


8. Andrej Pleterski
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Predkrščanski ideološki sistem verovanj in branje njegovih zapisov v prostor
mentorica: prof. dr. Mirjana Mencej


9. Vita Poštuvan
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Doživljanje samomora ter varovalni dejavniki in dejavniki tveganja v procesu reintegracije bližnjih po samomoru
mentorica: prof. dr. Onja Grad Tekavčič    


10. Simona Šumrada
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Eksplicitacija v prevedenih in tolmačenih političnih govorih
mentorica: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar


11. Jure Volčjak
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Cerkev na Kranjskem pod goriško nadškofijo v času Karla Mihaela Attemsa (1750-1774)
mentorica: doc. dr. Lilijana Žnidaršič Golec


12. Asta Vrečko
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pomen Zagreba kot likovnega in kulturnega centra za slovensko slikarstvo (1927-1941)
mentorica: doc. dr. Beti Žerovc


13. Helena Korošec
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Lutka in socialni odnosi v vrtcu
mentorica: doc. dr. Marcela Batistič Zorec
somentor: prof. dr. Janez Vogrinc

 

foto: Željko Stevanić/IFP