Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 9. april 2015

Datum objave: 09.04.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

9. april 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1. Iva Boltar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Oblikovanje in vrednotenje arome Nanoškega sira – od krme do sira
mentorica doc. dr. Andreja Čanžek Majhenič


2. Nina Čelesnik Smodiš
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Ugotavljanje senzibilizacije in spremljanje imunoterapije z rekombinantnimi alergeni iz strupov kožekrilcev
mentor: prof. dr. Peter Korošec
somentorica: prof. dr. Mojca Narat

    
3. Tina Jaklič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpeljava integrativnega emergijskega pristopa v načrtovanje kmetijske proizvodnje
mentor: doc. dr. Luka Juvančič
somentor: prof. dr. Marko Debeljak


4. Srđan Keren
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Raznolikost sestojnih struktur v dveh mešanih gorskih pragozdovih in bližnjih gospodarskih gozdovih v Bosni in Hercegovini
mentor: prof. dr. Jurij Diaci
somentor: prof. dr. Zoran Govedar


5. Anna Magdalena Oslizło               
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Socialne interakcije bakterije Bacillus subtilis
mentorica: prof. dr. Ines Mandič Mulec


6. Katja Pirc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Molekulski mehanizem vezave α-sinukleina na lipidne membrane
mentorica: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih
somentorica: prof. dr. Lea Pogačnik


7. Privanka Singh
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Študija posameznih mešičkov v astrocitih z metodo optične mikroskopije visoke ločljivosti
mentor: akad. prof. dr. Robert Zorec
somentorica: znan. sod. dr. Maja Potokar


8. Helena Šeme
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Odziv izbranih sevov Lactobacillus plantarum na kislo okolje in stacionarno fazo rasti
mentorica: viš. znan. sod. Bojana Bogovič Matijašić


9. Iva Talaber
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Fotosintetske značilnosti in produktivnost fitoplanktona v Tržaškem zalivu
mentorica doc. dr. Patricija Mozetič


10. Andrej Verlič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki kakovosti in varnosti rekreacije v urbanem gozdu
mentor: doc. dr. Janez Pirnat
somentor: znan. svet. dr. Primož Simončič


11. Tanja Zadražnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Proteomska analiza odziva na sušni stres pri izbranih kultivarjih navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.)
mentorica: doc. dr. Jelka Šuštar Vozlič


12. Vesna Žepič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Morfološke, termične in strukturne lastnosti sušene in kemijsko modificirane nanofibrilirane celuloze lesa iglavcev ter njen ojačitveni potencial.
mentor: doc. dr. Ida Poljanšek
somentor: prof. dr. Primož Oven

 

foto: Željko Stevanić/IFP