Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 16. april 2015

Datum objave: 16.04.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

16. april 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1. Jelena Buble Paškalin
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Glasbeni svet mladih na področju mesta Trogirja: od mediteranske glasbene tradicije do turbo-folka
mentor: prof. dr. Svanibor Pettan
somentor: prof. dr. Rajko Muršič

2. Tjaša Dimec Časar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Psihološki učinki dolgotrajne gibalne neaktivnosti v pogojih simulirane breztežnosti
mentor: prof. dr. Matej Tušak
somentor: prof. dr. Rado Pišot


3. Teja Gerbec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Nižinska poselitev severovzhodne Slovenije v starejši železni dobi, primer Hotinja vas
mentor: akad. prof. dr. Ljubinka Teržan


4. Nenad Hardi Vitorović
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: "Individualistični" pluralizem kot privilegiran okvir protestantsko razumljenega evangelija
mentor: prof. dr. Marko Kerševan


5. Monika Kavalir
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Skladenjske in pomenske razsežnosti pridevniških zgradb
mentorica: prof. dr. Milena Milojević Sheppard


6. Boris Kern
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Slovarski pomen stopenjskih tvorjenk iz glagolov čutnega zaznavanja
mentorica: prof. dr. Andreja Žele
somentorica: prof. dr. Ada Vidovič Muha


7. Matej Meterc
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava paremiologije v slovenskem in slovaškem jeziku na osnovi paremiološkega optimuma
mentor: doc. dr. Jozef Pallay
somentor: prof. dr. Peter Ďurčo


8. Andrej Pogorelec
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Samuel Taylor Coleridge med idiličnostjo in sublimnostjo
mentor: prof. dr. Janez Vrečko
somentor: prof. dr. Marko Uršič


9. Janez Steble
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Novi val v znanstveni fantastiki ali eksplozija žanra
mentorica: prof. dr. Mojca Krevel


10. Janez Virk
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Arhetipski motivi v Parzivalu Wolframa von Eschenbacha in njihova recepcija v novejši nemški književnosti ter v sodobni filmski produkciji
mentorica: prof. dr. Marija Javor Briški

 
11. Ana Vončina
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Didaktika klavirskega improviziranja v zgodovini zahodnoevropske glasbe
mentor: prof. dr. Jurij Snoj


12. Andrejka Žejn
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Določitev poteka izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem
mentorica: prof. dr. Vera Smole
somentor: doc. dr. Ludvik Karničar

 

foto: Željko Stevanić/IFP