Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 23. april 2015

Datum objave: 23.04.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

23. april 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:1. Maja Arslanagić-Kalajdžić
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Diadni vidik trženjske odgovornosti in zaznane vrednosti v poslovnih odnosih
mentorica: prof. dr. Vesna Žabkar

 
2. Mitja Cerovšek
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Prenova in informatizacija poslovanja - poslovna vrednost informatike
mentor: prof. dr. Andrej Kovačič

   
3. Janez Fabijan
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza vpliva denarne politike ECB na slovensko gospodarstvo s pomočjo sektorskih družbenih računov Slovenije
mentor: prof.dr. Ivan Ribnikar


4. Denis Juričič
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Proučevanje zvez med finančnimi kazalniki in uvedbo insolvenčnega postopka
mentorica: prof. dr. Metka Tekavčič
somentor: prof.dr. Marko Pahor


5. Miha Rihar
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza odločitev gospodinjskih odjemalcev za izbiro inovativnih tarifnih sistemov in pristop k programom upravljanja s porabo električne energije
mentorica: prof. dr. Jelena Zorić


6. Marko Rikato
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Empirična analiza zasebnega kapitala: uspešnost poslovanja, izbira investicij in cena agentov plasiranja
mentor: prof.dr. Aleš Berk Skok
somentor: Assoc. Prof. Ludovic Phalippou


7. Mitja Stefancic
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Korporativno upravljanje in bančna regulativa: Primer italijanskega zadružnega bančnega modela
mentorica: prof. dr. Aleksandra Gregorič


8. Džemal Durić
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Organizacijski dejavniki in transformacijsko vodenje v hierarhičnih organizacijah
mentor: prof. dr. Andrej Rus
somentorica: prof. dr. Hajdeja Iglič


9. Bojan Korenini
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Metoda skladnega veriženja
mentorica: prof. dr. Anuška Ferligoj


10. Natalija Majsova
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Vesolje v sodobnem ruskem filmu
mentor:  prof. dr. Peter Stanković
somentor: prof. dr. Miha Javornik


11. Gabrijela Simetinger
s Fakultete za družbene vede

naslov dr. disertacije: Družbena in medicinska konstrukcija kontracepcije: primer prekinjenega spolnega odnosa
mentorica: prof. dr. Vesna Leskošek
somentorica: prof. dr. Alenka Švab

 

foto: Željko Stevanić/IFP