Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 20. maj 2015

Datum objave: 20.05.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

20. maj 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1. Anja Bajda
z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo

naslov dr. disertacije: Dispozitivi utelešenja v sodobnem slovenskem gledališču
mentor: doc. dr. Blaž Lukan

2. Matjaž Tratnik
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka
mentorica: prof. dr. Marina Pintar
somentor: prof. dr. Franci Steinman
somentorica: prof. dr. Majda Černič-Istenič

3. Mateja Jelen
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Genomska raznolikost človeških papilomavirusov HPV-6 in HPV-11
mentor: prof. dr. Mario Poljak

4. Tanja Grublješič
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Dejavniki vpetosti poslovno inteligenčnih sistemov v poslovanje
mentor: prof. dr. Jurij Jaklič
somentor: prof. Pedro Miguel Pereira Simões Coelho

5. Uroš Droftina
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Napovedovanje izgube strank ponudnika telekomunikacijskih storitev na osnovi modela uporabnika in socialnega vpliva omrežnih sosedov
mentor: prof. dr. Andrej Košir

6. Igor Marjanovič
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Elektroporacija kot naravni mehanizem horizontalnega prenosa genov pri prokariotih
mentor: prof. dr. Tadej Kotnik

7. Branko Lah
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Transportni pojavi in povečevanje reaktorja pri pirolizi odpadnih gum in plastičnih mas
mentor: doc. dr. Blaž Likozar
somentor: prof. dr. Janvit Golob

8. Emanuela Žunkovič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Razvoj kovinsko-organskih poroznih materialov za izboljšanje sorpcije H2 in CO2
mentorica: viš. znan. sod. dr. Nataša Zabukovec Logar
somentor: prof. dr. Anton Meden

9. Rok Soczka Mandac
s Fakultete za pomorstvo in promet

naslov dr. disertacije: Vpliv rečnega vnosa na termohaline razmere in porazdelitev suspendirane snovi v malem zalivu (Koprski zaliv)
mentor: prof. dr. Jadran Faganeli
somentor: prof. dr. Dušan Žagar

10. Tine Cencič
s Fakultete za strojništvo

naslov dr. disertacije: Diagnostika kavitacije v črpalni hidroelektrarni
mentor: prof.dr. Marko Hočevar
somentor: prof.dr. Branko Širok

11. Katarina Polajnar Horvat
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga socialnih dejavnikov pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okoljskega vedenja
mentor: prof. dr. Marko Polič
somentor: viš. znan. sod. dr. Aleš Smrekar

 

foto: Željko Stevanić/IFP