Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 2. junij 2015

Datum objave: 02.06.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI
2. junij 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorje znanosti in doktorico znanosti:

1. Tomaž Buh
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Učinkovite izvedbe omrežnih naprav na večjedrnih računalniških platformah
mentor: prof. dr. Roman Trobec


2. Rok Juhant
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Sistemi za navigacijo v okoljih s senzorskimi in zunanjimi omejitvami
mentor: prof. dr. Sašo Blažič


3. Damijan Kopše
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Določitev nastavljivih parametrov elektroenergetskega sistema za povišanje meje tranzientne stabilnosti z direktnimi metodami
mentor: prof. dr. Rafael Mihalič


4. Andrej Krpič
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Ocena posturalnih zmožnosti iz haptične informacije pri telerehabilitaciji
mentor: prof. dr. Imre Cikajlo


5. Jasna Lojk
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Analiza interakcij med celicami in magnetnimi nanodelci
mentorica: doc. dr. Mojca Pavlin


6. Rok Mandeljc
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Multimodalna detekcija, lokalizacija in identifikacija oseb
mentor: doc. dr. Janez Perš


7. Jure Močnik
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Nizkonapetostna arhitektura za upravljanje pametnih omrežij
mentor: prof. dr. Andrej Žemva


8. Samo Vodopivec
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Protokol za gručenje vozil na osnovi medsebojne povezanosti v inteligentnih transportnih sistemih
mentor: prof. dr. Janez Bešter


9. Andrej Zdešar
s Fakultete za elektrotehniko

naslov dr. disertacije: Vodenje avtonomnega mobilnega sistema z robotsko roko na osnovi digitalne slike
mentor: prof. dr. Igor Škrjanc
somentor: prof. dr. Gregor Klančar


10. Blaž Čermelj
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Potresna odpornost varjenih spojev prečka-steber v hibridnih pomičnih in zavetrovanih okvirih
mentor: prof. dr. Darko Beg


11. Aljaž Maslo
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Numerično modeliranje razlitja nafte v reko z uporabo mrežne Boltzmannove metode
mentor: prof. dr. Dušan Žagar
somentor: prof. dr. Jože Panjan


12. Simon Rankel
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Led in oled svetila v urbanističnem oblikovanju ter njihov vpliv na urbane elemente bivalnega okolja
mentor: prof. dr. Andrej Pogačnik
 

 

foto: Željko Stevanić/IFP