Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 1. julij 2015

Datum objave: 01.07.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

1. julij 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Eva Zupančič
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Obvladovanje zaupanja v e-okoljih
mentor: prof. dr. Denis Trček


2. Maša Bošnjak
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Protitumorski in antiangiogeni učinek genske terapije s plazmidom AMEP na mišjem modelu melanoma
mentor: prof. dr. Gregor Serša


3. Barbara Golob
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Človeški virusi papiloma pri moških iz neplodnih parov
mentor: doc. dr. Branko Zorn
somentor: prof. dr. Mario Poljak


4. Matevž Harlander
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Hitotriozidaza kot označevalec aktivnosti sarkoidoze in napovedni dejavnik njenega poteka
mentorica: prof. dr. Marjeta Terčelj Zorman


5. Aljaž Hojski
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Rastni dejavniki kot pokazatelj učinkovitosti plevrodeze pri bolnicah s karcinomom dojke in malignim plevralnim izlivom
mentor: prof. dr. Anton Crnjac
somentor: prof. dr. Matjaž Zwitter


6. Jurij Janež
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv laparoskopske in klasične operacije raka debelega črevesa in danke na bolnikov imunski sistem in sistemski vnetni odziv po operaciji
mentor: doc. dr. Franc Jelenc
somentor: prof. dr. Alojz Ihan


7. Nikolaja Janež
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Bakteriofagi bakterijskih vrst Campylobacter jejuni in Campylobacter coli: izolacija, karakterizacija in interakcija z gostiteljem
mentor: doc. dr. Tomaž  Accetto


8. Anja Kejžar
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Vloga signalne poti odziva HOG in vpliv poti kalcinevrina pri prilagoditvi glive Hortaea werneckii na hiperslano okolje
mentorica: doc. dr. Metka Lenassi


9. Gregor Omejec
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Primerjava rezultatov elektrofizioloških in ultrazvočnih preiskav pri nevropatiji ulnarnega živca v komolcu
mentor: prof. dr. Simon Podnar


10. Iztok Potočnik
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Učinek sevoflurana na vnetni odziv pri odprtih pljučnih operacijah z enostranskim predihavanjem pljuč
mentorica: prof. dr  Vesna Novak Jankovič


11. Erika Zelko
z Medicinske fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj metodologije javnozdravstvenega pristopa v romski skupnosti
mentor: prof. dr. Igor Švab

 

foto: Željko Stevanić/IFP