Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 9 novih doktorjev znanosti 10. julij 2015

Datum objave: 10.07.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

10. julij 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Eva Batista
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Načini pripovedovanja o izkušnji druge svetovne vojne med Slovenci in argentinskimi Slovenci
mentor: prof. dr. Božidar Jezernik


2. Luka Culiberg
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Odsev družbenih sprememb v jezikovnih ideologijah na Japonskem v drugi polovici 19. stoletja
mentor: prof. dr. Rastko Močnik


3. Viktor Harej
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Bibliografski informacijski sistemi in Semantični splet: Harmonizacija konceptualnih modelov in možnosti uporabe ogrodja OAI-ORE
mentorica: prof. dr. Maja Žumer
somentor: prof. dr. Trond Aalberg


4. Silvo Koželj
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Sociopsihološki, gibalni in kulturni dejavniki mentalnega zdravja in kakovosti življenja
mentor: prof. dr. Peter Praper
somentorica: doc. dr. Maja Rus Makovec


5. Polona Pečnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Jezik v raziskovalni in pedagoški dejavnosti na Univerzi v Ljubljani
mentorica: prof. dr. Albina Nećak Lük


6. Nataša Sedlar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Razvoj postopka vrednotenja dejavnikov tveganja, povezanih z negativnimi izidi poklicnega stresa
mentor: doc. dr. Gregor Sočan
somentorica: doc. dr. Lilijana Šprah


7. Andrej Zavrl
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Recepcija Christopherja Marlowa na Slovenskem s posebnim ozirom na njegovo odpadništvo
mentorica: prof. dr. Meta Grosman


8. Žiga Zwitter
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Okoljska zgodovina srednjega in zgodnjega novega veka na stiku Alp, Panonske kotline, Dinarskega gorstva in Sredozemlja
mentor: prof. dr. Peter Štih
somentor: prof. dr. Boris Golec


9. Marko Kalan
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z učnimi težavami pri matematiki
mentorica: prof. dr. Marija Kavkler
somentorica: doc. dr. Lidija Magajna

 

foto: Željko Stevanić/IFP