Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 11 novih doktorjev znanosti 24. september 2015

Datum objave: 24.09.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

24. september 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Luka Bolha
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Molekularna analiza imunskega odziva ob sočasnih okužbah s ptičjim paramiksovirusom tipa 1 in bakterijo Mycoplasma synoviae
mentorica: prof. dr. Mojca Narat

2. Jana Erjavec
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv proteinskih ekstraktov in čistih proteinov izoliranih iz gliv (Basidiomycota) ter njihovi učinki na rastlinsko patogeno bakterijo Ralstonia solanacearum
mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar

3. Sašo Jančič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Filogenija in ekofiziologija gliv kserofilnega rodu Wallemia
mentorica: prof. dr. Nina Gunde-Cimerman

4. Tanja Petelinc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Bioaktivne spojine propolisa in njihov vpliv na kvasovko Saccharomyces cerevisiae na celični in proteomski ravni
mentorica: prof. dr. Polona Jamnik
somentor: doc. dr. Tomaž Polak

5. Lena Tajnšek
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Pojavljanje mikotoksinov zearalenon in deoksinivalenol na zrnju pšenice (Triticum aestivum L.) v odvisnosti od okoljskih dejavnikov
mentor: prof. dr. Marjan Simčič

6. Katja Čerpnjak
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Solubilizacija slabo topne učinkovine s samo-mikroemulgirajočimi sistemi vgrajenimi v trdne farmacevtske oblike
mentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin
somenotor: prof. dr. Franc Vrečer

7. Ana Herman
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Mikro RNA v plazemskih vzorcih zdravih oseb in bolnikov z malignim gliomom
mentor: prof. dr. Matjaž Jeras
somentorica: prof. dr. Kristina Gruden

8. Barbara Pogorelčnik
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Strukturno podprto načrtovanje novih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze IIα
mentor: prof. dr. Tomaž Šolmajer
somentor: doc. dr. Andrej Perdih

9. Maja Radivojša Matanović
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Razvoj in vrednotenje temperaturno odzivnih hidrogelov z nanokompleksi za subkutano podaljšano sproščanje heparina
mentorica: doc. dr. Pegi Ahlin Grabnar
somentor: prof. dr. Iztok Grabnar

10. Alenka Šmid
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Proučevanje biokemičnih in genetskih dejavnikov pri individualizaciji zdravljenja s tiopurini
mentorica: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

11. Eva Tavčar Benković
s Fakultete za farmacijo

naslov dr. disertacije: Fitokemijske raziskave fagopirinov iz navadne ajde in fenolov iz navadne jelke
mentor: prof. dr. Samo Kreft
somentor: doc. dr. Damjan Janeš

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.