Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 10 novih doktorjev znanosti 9. oktober 2015

Datum objave: 09.10.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

9. oktober 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti

1.    Martin Kavčič
s Fakultete za arhitekturo
naslov dr. disertacije: Bogoslužne stavbe na slovenskem po drugi svetovni vojni – metodologija in kriteriji vrednotenja
mentor: doc. dr. Leon Debevec
somentor: prof. dr. Peter Fister

2. Darko Šarac
s Fakultete za arhitekturo
naslov dr. disertacije: Vpliv vojsk na prostorski in urbanistični razvoj mesta Ljubljana
mentorica: prof. dr. Živa Deu
somentor: prof. dr. Anton prosen

3. Lidija Korat
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Karakterizacija cementnih kompozitov z mineralnimi dodatki mentorica: prof. dr. Breda Mirtič
somentor: prof. dr. Andraž Legat

4. Saška Mc Grath
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Procesi pretakanja onesnaževal v nezasičeni coni urbanega vodonosnika Ljubljanskega polja
mentorica: doc. dr. Barbara Čenčur Curk

5. Nina Špička
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Encimsko podprto beljenje tekstilij
mentorica: prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer 

6. Marjana Zajc
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Optimizacija nizkofrekvenčnih georadarskih raziskav za karakterizacijo plitvih geoloških struktur
mentor: prof. dr. Andrej Gosar

7. Vesna Zalar Serjun
z Naravoslovnotehniške fakultete
naslov dr. disertacije: Karakterizacija in imobilizacija bele žlindre iz procesov sekundarne metalurgije v cementnih kompozitih
mentorica: prof. dr. Breda Mirtič
somentorica: doc. dr. Ana Mladenović

8. Mojca Bohar Topolovec
z Veterinarske fakultete naslov dr. disertacije: Vpliv vitamina E in koencima Q10 na oksidativni stres pri izbrani fizični aktivnosti rekreativnih konj
mentor: doc. dr. Peter Kruljc
somentorica: prof. dr. Alenka Nemec Svete

9. Tanja Španić
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Hormonsko odvisna in hormonsko neodvisna spolna diferenciacija možganov miši brez gena SF-1
mentor: prof. dr. Gregor Majdič 

10. Nataša Šterbenc
z Veterinarske fakultete
naslov dr. disertacije: Vpliv antioksidantov in detergenta ter enoslojnega centrifugiranja skozi vrstno specifični koloid na kvaliteto odmrznjenega ovnovega semena
mentor: doc. dr. Primož Klinc

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.