Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 21. oktober 2015

Datum objave: 21.10.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

21. oktober 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti


1. Jelena Blašković
z Akademije za glasbo

naslov dr. disertacije: Pevsko izobraževanje študentov predšolske vzgoje na pedagoških fakultetah v Sloveniji in na Hrvaškem
mentorica: prof. dr. Branka Rotar Pance

2. Marjan Drev
z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje

naslov dr. disertacije: Strukturalne predpostavke kiparske morfologije
mentor: prof. dr. Jožef  Muhovič

3. Urška Bajc
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Uklonska nosilnost armiranobetonskih okvirjev med požarom
mentor: prof. dr. Igor Planinc
somentor: doc. dr. Sebastjan Bratina

4. Jure Pirc
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Algoritem za združevanje prometnih podatkov, pridobljenih iz točkovnih in linijskih meritev za oceno potovalnih časov na avtocestah
mentor: prof. dr. Marijan Žura
somentor: prof. dr. Goran Turk

5. Dušan Ružić
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Požarna analiza delno razslojenih ukrivljenih armiranobetonskih linijskih konstrukcij
mentor: prof. dr. Igor Planinc
somentor: doc. dr. Tomaž Hozjan

6. Petra Štukovnik
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Vpliv okolja na historične materiale z mineralnim vezivom
mentorica: prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov
somentorica: prof. dr. Breda Mirtić

7. Vladimir Vukobratović
s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo

naslov dr. disertacije: Vpliv nelinearnega potresnega odziva konstrukcij na etažne spektre pospeškov
mentor: akad. prof. dr. Peter Fajfar

8. Jernej Buzeti
s Fakultete za upravo

naslov dr. disertacije: Povezanost vedenja vodij z začasno odsotnostjo zaposlenih z dela v javni upravi
mentor: prof. dr. Janez Stare
somentor: prof.dr. Marjan Bilban

9. Jana Bolta
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Meja med legalnimi združitvami in prevzemi po statusnem pravu ter pravu vrednostnih papirjev in prepovedanimi koncentracijami konkurenčnega prava
mentor: prof. dr. Peter Grilc

10. Nejc Brezovar
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Ustavnopravni koncept prepovedi diskriminacije glede na starost
mentor: prof. dr. Ciril Ribičič

11. Tina Georgievski
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Oblikovalna tožba in oblikovalna sodba
mentor: prof. dr. Aleš Galič

12. Boštjan Polegek
s Pravne fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv materialno-, procesno- in organizacijskopravnih institutov na avtoriteto kazenskega sodišča
mentor: prof. dr. Matjaž Ambrož

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.