Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 26. november 2015

Datum objave: 26.11.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

26. november 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1. Marjanca Blas
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Analiza transkriptoma producirajočih in neproducirajočih celičnih linij ovarija kitajskega hrčka
mentorica: prof. dr. Kristina Gruden

2. Sanja Bogićević
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Uravnavanje izražanja alternativnih mRNA dopaminskih receptorjev D2 z agonisti dopaminskih receptorjev D1 v podganjih možganih
mentor: prof. dr. Marko Živin

3. Lučka Brulc
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Zeaksantin, β-kriptoksantin in ostali ksantofili v jajčnih rumenjakih
mentorica: višjo strok.-razisk. sod. dr. Breda Simonovska

4. Alenka Guček
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Meritve elementarnih dogodkov uravnavane eksocitoze v astrocitih
mentor: akad. prof. dr. Robert Zorec
somentor: znan. sod. dr. Jernej Jorgačevski

5. Boris Kolar
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv protimikrobnih veterinarskih zdravil na organizme v vodnem okolju
mentorica: prof. dr. Damjana Drobne

6. Anja Mavrič
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv seva Lactobacillus gasseri K7 ter njegovih bakteriocinov na črevesno barierno funkcijo in vnetni odziv in vitro
mentorica: višja znan. sod. dr. Bojana Bogovič Matijašić
somentorica: prof. dr. Mojca Narat

7. Ana Penko
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv rastlinskih ekstraktov na zmanjšanje vsebnosti heterocikličnih aromatskih aminov in oksidov holesterola v toplotno obdelanem piščančjem mesu
mentorica: prof. dr. Lea Demšar
somentorica: doc. dr. Bojana Žegura

8. Alenka Sajovic
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Perspektiva poklicnega profila in model poklicnih kompetenc naravovarstvenega tehnika
mentor: prof. dr. Danijel Vrhovšek
somentorica: prof. dr. Karmen Kolnik

9. Ines Štraus
z Biotehniške fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv temperature in CO2 na dinamiko rasti in celično aktivnost ektomikoriznih gliv pri bukvi Fagus sylvatica L
mentorica: prof. dr. Hojka Kraigher
somentor: prof. dr. Marko Kreft

10. Luka Čehovin
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Hierarhični adaptivni model za robustno kratkoročno vizualno sledenje
mentor: prof. dr. Aleš Leonardis
somentor: doc. dr. Matej Kristan

11. Uroš Ocepek
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Model adaptivnega sistema za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju
mentor: prof. dr. Zoran Bosnić
somentor: prof. dr. Jože Rugelj

12. Simon Vrhovec
s Fakultete za računalništvo in informatiko

naslov dr. disertacije: Metodologija obvladovanja odpora do sprememb pri projektih razvoja informacijskih sistemov
mentor: prof. dr. Marjan Krisper

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.