Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 12 novih doktorjev znanosti 14. december 2015

Datum objave: 15.12.2015

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

14. december 2015 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Ivan Svetlik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Anita Angelovska Bežoska
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Koordinacija med denarno in fiskalno politiko v Republiki Makedoniji
mentor: prof. dr. Ivan Ribnikar


2. Tjaša Bartolj
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Ekonomika terciarnega izobraževanja: analiza študentskih odločitev in rezultatov
mentor: prof. dr. Sašo Polanec


3.    Marija Drenkovska
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Pomen neotipljivega kapitala v državah v razvoju: primer inovacijske aktivnosti v Sloveniji in državah Zahodnega Balkana
mentor: prof. dr. Janez Prašnikar


4. Denis Marinšek
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv zadolženosti na uspešnost poslovanja podjetja: študija evropskih držav
mentor: prof. dr. Marko Pahor
somentor: prof. dr. Dušan Mramor


5. Alen Mitrović
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Sistem kazalnikov in poročil za poročanje o informatiki kot posebni vrsti premoženja družbe
mentor: prof. dr. Tomaž Turk


6. Polona Peterle
z Ekonomske fakultete

naslov dr. disertacije: Primarne javne ponudbe na trgih kapitala centralne in vzhodne Evrope
mentor: prof. dr. Aleš Berk Skok


7. Miha Grilc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Kinetika procesa utekočinjanja in katalitske deoksigenacije lignocelulozne biomase
mentor: akad. prof. dr. Janez Levec


8. Simona Lavrič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Uporaba kromatografskih tehnik za karakterizacijo modificiranih melaminskih smol
mentor: prof. dr. Drago Kočar


9. Mitja Linec
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologij
o
naslov dr. disertacije: Hitrost snovnega transporta in kemijske reakcije v reaktorju s katalitično membrano
mentor: akad. prof. dr. Janez Levec


10. Katerina Naumoska
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Kromatografske in masno spektrometrične metode za karakterizacijo triterpenoidov in fitosterolov v zelenjavi
mentorica: viš. znan. sod. dr. Irena Vovk
somentor: prof. dr. Drago Kočar


11. Luka Rejc
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Iskanje molekulske sonde za označevanje bolezenskih proteinskih agregatov
mentor: prof. dr. Andrej Petrič


12. Tina Simčič
s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

naslov dr. disertacije: Vpliv mineralnih dodatkov na hidratacijo, razvoj mikrostrukture ter trajnost betona
mentor: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
somentor: prof. dr. Geert De Schutter

 

FOTO: Željko Stevanić, IFP, d.o.o.