Skoči na vsebino

Doktorska šola

Promoviranih 13 doktorjev znanosti 21. januar 2016

Datum objave: 21.01.2016

Kategorija: Aktualno na Univerzi

UNIVERZA V LJUBLJANI
PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

21. januar 2016 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prorektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Goran Turk je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:


1. Sana Čoderl Dobnik
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Povezanost med osebnostno strukturo in učinkom psihiatričnega zdravljenja pri pacientkah z depresivno motnjo
mentor: prof. dr. Peter Praper

2. Petra Dekleva
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Izvori individualizirane religijske oblike in njena vloga v sodobni družbi
mentorica: doc. dr. Anja Zalta
somentor: doc. dr. Igor Škamperle

3. Tadeja Dermastja
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Francoska srednjeveška pesnitev o labodjem vitezu in Godfridu Bouillonskem v evropskem literarnem prostoru
mentor: prof. dr. Miha Pintarič

4. Sabina Fras Popović
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah
mentorica: doc. dr. Silva Novljan

5. Mateja Hudoklin
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Izvršilne funkcije in specifične bralno-napisovalne učne težave
mentorica: prof. dr. Cirila Peklaj
somentorica: doc. dr. Lidija Magajna

6. Ana Ješe Perković
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Vpliv pogojevanja članstva v Evropski uniji na demokratizacijo v Jugovzhodni Evropi
mentor: doc. dr. Damjan Mandelc

7. Vjekoslav Jukić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Romanska figuralna skulptura 12. in 13. stoletja v kontinentalni Hrvaški
mentor: zasl. prof. dr. Vladimir Goss
somentor: prof. dr. Martin Germ

8. Irena Srdanović
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Pragmatične informacije v slovarjih japonskega jezika z vidika korpusne leksikografije
mentorica: prof. dr. Chikako Shigemori Bučar
somentor: prof. dr. Andrej Bekeš

9. Urška Stražišar
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Narava in kultura v vodnih krajinah: družbene rabe vode na Dugem otoku
mentor: prof. dr. Bojan Baskar

10. Marjeta Šarić
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Refleksija kot orodje za prepoznavanje in predelovanje čustev učiteljev pri delu
mentorica: prof. dr. Barbara Šteh

11. Matic Urbanija
s Filozofske fakultete

naslov dr. disertacije: Nastanek in razvoj avantgardne eksperimentalne elektronske glasbe v Pekingu od 1980 do 2010
mentorica: prof. dr. Jana Rošker
somentorica: doc. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

12. Bojana Caf
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja
mentorica: prof. dr. Alenka Kobolt

13. Karmen Mikek
s Pedagoške fakultete

naslov dr. disertacije: Organizacijska kultura in klima v šoli
mentor: doc. dr. Matej Sande
somentorica: prof. dr. Zinka Kolarič
 

FOTO: IFP, d.o.o.